Afval: onderzoek intensievere samenwerking tussen gemeenten in de regio

23 februari 2022
afbeelding met tekst, gebouw, lucht, buiten

De gemeenten Altena, Alphen-Chaam, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Moerdijk en Oosterhout gaan onderzoeken of zij intensiever samen kunnen gaan werken op het gebied van afval. Dan kunnen zij kennis bundelen en samen bijdragen aan de VANG-doelstellingen en een circulaire economie.

Circulaire economie

Het kabinet wil in 2030 een halvering van het gebruik van grondstoffen en in 2050 een volledig circulaire economie hebben, waarin er geen afval meer is en grondstoffen steeds opnieuw worden gebruikt. Gemeenten hebben dus allemaal dezelfde opgave: bijdragen aan de zogenoemde VANG-doelstellingen (Van Afval Naar Grondstof) en een circulaire economie. De VANG-doelstellingen zijn gericht op het verminderen van de hoeveelheid restafval van huishoudens en het scheiden van zoveel mogelijk herbruikbare grondstoffen. In een circulaire economie gaan we efficiënter en zorgvuldiger om met grondstoffen, materialen en producten. Daardoor zijn we minder afhankelijk van de winning en productie van nieuwe grondstoffen en materialen.

Uitdagingen

De gemeenten staan voor een aantal uitdagingen. Zo is de samenstelling van afval ook complexer geworden. En gaan de ontwikkelingen op de markt en in de technologie in het hergebruik van die stromen snel. Om hier goed op in te kunnen spelen, onderzoeken we of we intensiever samen kunnen werken op het gebied van afval. Het gaat daarbij niet alleen om de afvalinzameling, maar ook om afvalverwerking en sorteren, circulair ondernemerschap, inkoop, automatisering en voorlichting en handhaving.

Wethouder Frank van Raak staat achter dit besluit: “Dit vergroot de kansen op een optimaal afvalbeleid waarbij we duurzaamheidsdoelstellingen eerder kunnen halen. Dit sluit prima aan bij de uitgangspunten bij het Cittaslowgedachtegoed.”