Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Stad Hoogstraten licht ondernemers in over adviesroute voor vrachtwagens

30 november 2017

In 2018 stelt Stad Hoogstraten een tonnageverbod in voor vrachtwagens in de dorpskernen van Hoogstraten, Meer, Meerle en Minderhout. Hoogstraatse bedrijven en hun leveranciers zijn hiervan vrijgesteld op voorwaarde dat ze zich registreren. Dit geldt ook voor Nederlandse leveranciers aan bedrijven in Stad Hoogstraten. Op 7 december is er een informatievergadering voor transporteurs, ondernemers, landbouwers en tuinders.in het stadhuis van Hoogstraten om 20.00 uur.

In de dorpskernen van Meer, Meerle, Minderhout en Hoogstraten zal vanaf het voorjaar van 2018 geen zwaar verkeer meer toegelaten worden, tenzij men een bestemming heeft op het grondgebied van Hoogstraten. Voor de Hoogstraatse transporteurs en ondernemers, die niet op de transportzone (Meer) gevestigd zijn, heeft de tonnagebeperking geen gevolgen. Zij zullen zich kunnen registreren op een ‘whitelist’, waardoor hun voertuigen en de voertuigen van hun leveranciers niet zullen worden beboet. Inschrijven op de whitelist is mogelijk via de website van Hoogstraten: www.hoogstraten.be/adviesroute


De instelling van een adviesroute voor vrachtwagens zal in een eerste fase vooral een effect hebben op de verbinding van noord naar zuid. De adviesroute zal het verkeer zoveel mogelijk afleiden naar de E19. Er zal een duidelijke signalisatie worden geplaatst die het vrachtverkeer de goede kant opstuurt. De installatie van vrachtwagensluizen met ANPRcamera’s in de dorpskernen van Hoogstraten, Meer en Meerle maakt het mogelijk om overtreders te registreren en te beboeten.

Infovergaderingen

Het stadsbestuur wenst de ondernemers met vestiging in Hoogstraten tijdig te informeren over de adviesroute voor vrachtverkeer. Ook al zal de tonnagebeperking niet gelden voor hen of hun leveranciers, toch is een extra woordje uitleg nuttig. Transporteurs, lokale ondernemers, tuinders, landbouwers en alle andere eigenaars van vrachtwagens dienen hun voertuigen immers te registeren op een ‘whitelist’. Voor de ondernemers van de transportzone zijn de informatievergaderingen ook belangrijk, aangezien zij wèl de adviesroute zullen moeten respecteren. Het stadsbestuur nodigt hen daarom allen uit op een infomoment in zaal De Welgezinde van het administratief centrum op 7 december om 20.00 uur.

Belangstellenden worden vriendelijk verzocht om zich voor deze informatievergaderingen in te schrijven, zodat we een zicht hebben op het aantal aanwezigen. Inschrijven kan met een mailtje naar z.noorderkempen.verkeersconsulent@police.belgium.eu, waarbij men het aantal personen vermeldt dat op het infomoment aanwezig zal zijn.