Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Gemeenteraad Alphen-Chaam stelt besluitvorming afvalinzameling uit

29 september 2017

Het college wil de hoeveelheid restafval terugdringen en heeft de gemeenteraad gisteravond voorgesteld om de afvalinzameling aan te passen. Ook inwoners kregen de kans om te reageren op het voorstel. De besluitvorming is uitgesteld.

Drie opties

Om de afvalscheiding te stimuleren zijn drie opties onderzocht. Daarbij is gekeken naar effectiviteit, kosten en gevolgen voor de inwoners. Alle opties passen binnen de huidige afvalstoffenheffing. Het college sprak haar voorkeur uit voor de optie waarin de gemeente herbruikbaar afval, zoals groente-, fruit- en tuinafval (GFT), plastic, metaal, blik en drankenkartons (PMD) aan huis blijft ophalen. De kleine hoeveelheid overgebleven afval (restafval) brengen inwoners zelf naar een ondergrondse container.

Vragen van inwoners en gemeenteraad

De verschillende opties riepen vragen op bij de inwoners van Alphen-Chaam en de gemeenteraad. Zoals: hoe gaan jullie om met straten waar veel ouderen wonen? Hoe voorkomen we dat inwoners afval naast containers plaatsen? Wat zijn de financiƫle gevolgen voor de inwoners? Het college probeert deze vragen komende maand te beantwoorden. Daarna komt het onderwerp opnieuw op de agenda van de gemeenteraad. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. De datum hiervoor volgt nog.

Op  https://alphen-chaam.raadsinformatie.nl/ ziet u wanneer de raadsvergaderingen zijn en wat er op de agenda staat.

De raadsvergaderingen vinden plaats in  SKAC-Taxandria-gebouw, Gilzeweg 12 in Chaam.