Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Alphen-Chaam zet in op betere afvalscheiding

19 september 2017

Het college wil de hoeveelheid restafval terugdringen en stelt de gemeenteraad voor om de wijze van afvalinzameling aan te passen. Op 28 september vergadert de gemeenteraad over dit voorstel. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen.

Op dit moment is zo’n 90% van het restafval te gebruiken als grondstof voor nieuwe producten. Het college streeft ernaar de hoeveelheid restafval terug te brengen van 218 kilogram per inwoner per jaar naar 100 kilogram in 2020 en 30 kilogram in 2025. Dat kan alleen als we afval nog beter scheiden.

Drie opties om beter te scheiden

Om u beter te ondersteunen bij het scheiden van het afval zijn drie opties onderzocht. Daarbij is gekeken naar effectiviteit, kosten en gevolgen voor de inwoners. Alle opties passen binnen de huidige afvalstoffenheffing. Het college spreekt zijn voorkeur uit voor de optie waarin de gemeente herbruikbaar afval, zoals groente-, fruit- en tuinafval (GFT), plastic, metaal, blik en drankenkartons (PMD) aan huis blijft ophalen. De kleine hoeveelheid overgebleven restafval brengt u straks zelf naar een ondergrondse container in de buurt. Woont u in het buitengebied? Dan houdt u uw bestaande container voor restafval en krijgt u een extra container voor het PMD-afval.

Invoering in 2019 geeft voldoende tijd om met inwoners in gesprek te gaan

Als er een besluit is genomen door de raad zal de daadwerkelijke invoering starten na 1 januari 2019. Dit geeft de inwoners en eventueel de dorpsraden ruimte om met de gemeente mee te denken, bijvoorbeeld over de locaties van de ondergrondse containers. Ook is er dan voldoende tijd om naar gepaste oplossingen te zoeken voor ouderen en andere inwoners die slecht ter been zijn en het restafval niet zelf weg kunnen brengen.

Kom naar de raadsvergadering op 28 september

De gemeenteraad vergadert op donderdag 28 september over het voorstel. De vergadering begint om 19.30 uur. U bent van harte welkom om deze bij te wonen. Heeft u nu al vragen? Neem dan telefonisch contact met ons op via 14 013.