Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Gemeentelijk subsidiebeleid is vernieuwd

15 augustus 2017

In juni 2017 heeft de gemeenteraad  de Algemene subsidieverordening Alphen-Chaam 2017 vastgesteld. Dit besluit markeert het einde van een periode waarin we nieuw subsidiebeleid ontwikkeld hebben. Tegelijkertijd is dit besluit pas het begin. We starten met de uitvoering van het subsidiebeleid ‘nieuwe stijl’.

Al subsidie aangevraagd voor uw activiteit?

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie voor één of meerdere van uw activiteiten? Dan is het belangrijk dat u vóór 1 oktober 2017 het aanvraagformulier voor subsidies invult. Wij toetsen uw aanvraag op basis van de nieuwe subsidieregels. Meer informatie en een aanvraagformulier vindt u op www.alphen-chaam.nl/subsidies.

Voor het eerst subsidie aanvragen?

Wilt u een activiteit uitvoeren voor onze inwoners, dan vragen we u om eerst te kijken wat u zelf en samen met anderen kunt realiseren. We gaan eerst uit van eigen kracht. Hebt u aanvullend (financiële) ondersteuning nodig, dan kunnen we samen bekijken of en hoe de activiteiten gerealiseerd kunnen worden. Subsidie kan daarbij een vorm van financiële ondersteuning zijn. Kijk dan op www.alphen-chaam.nl/subsidies.

Waarom geven we subsidie?

Als gemeente willen we dat iedereen die in onze gemeente woont actief kan deelnemen aan onze samenleving. Hiervoor is het belangrijk dat er goede voorzieningen zijn voor jong en oud op het gebied van onderwijs, sport, cultuur en welzijn. We vinden het belangrijk dat mensen elkaar helpen en willen dat zoveel mogelijk stimuleren. Dat betekent dat we vrijwilligerswerk en andere activiteiten die de lokale samenhang bevorderen, actief willen ondersteunen, bijvoorbeeld met subsidie. Weten hoe het werkt? Kijk dan op www.alphen-chaam.nl/subsidies.