Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Geluidbelastingkaart provinciale wegen gereed

09 augustus 2017

De provincie Noord-Brabant heeft op 25 juli 2017 voor alle provinciale wegen een geluidsbelastingkaart vastgesteld. Op deze kaart staan de geluidscontouren rond de provinciale wegen. U kunt deze kaarten digitaal inzien op www.brabant.nl, onderwerp ‘milieu ‘ onderdeel ‘geluidshinder’. Onder het kopje ‘omgevingslawaai’ zijn de kaarten te zien. Hier is ook een rapportage opgenomen. Dit rapport geeft een toelichting op de totstandkoming van de geluidsbelastingkaart.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Johan Stabel van de ABG-organisatie. Bereikbaar op telefoonnummer 088 3821151 of per mail via johanstabel@abg.nl.