Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Wijzigingsplan Chaamseweg 29 in Ulvenhout

03 juli 2017

De gemeente wil de bestemming van het perceel aan de Chaamseweg 29 te Ulvenhout AC op verzoek wijzigen van ‘Agrarisch - Agrarisch bedrijf ‘ in gedeeltelijk ‘Wonen’ en ‘Groen-Landschapselement’. Het perceel is kadastraal bekend als: gemeente Chaam, sectie G, nummers 844 en 846.

Het wijzigingsplan en bijbehorende stukken liggen van 11 juli 2017 tot en met 21 augustus 2017 ter inzage. U kunt het wijzigingsplan in die periode tijdens openingstijden inzien in het gemeentekantoor in Alphen. Als u gebruik wilt maken van de inzagemogelijkheid kunt u een afspraak maken met de receptie. U kunt online een afspraak maken via www.alphen-chaam.nl, door te bellen naar ons algemene nummer 14013 of per mail naar info@alphen-chaam.nl. Ook kunt u het plan raadplegen via de website www.alphen-chaam.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor specifieke vragen kunt u een afspraak maken met de behandelend medewerker; Bram van Huijgevoort, bereikbaar via tel.: 088-3821217.

Tijdens de ter inzagetermijn kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen tegen het vastgestelde plan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Degene die beroep heeft ingesteld kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. U moet uw beroepsschrift motiveren, dateren en ondertekenen.

U bent een belanghebbende als:

  • u tijdig een zienswijze ingediend heeft tegen het ontwerp wijzigingsplan en/of het besluit om (g)een ontwerp exploitatieplan vast te stellen (artikel 3.8.1 Wro);
  • u geen zienswijze ingediend heeft en aan kunt tonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen tegen het ontwerp wijzigingsplan en/of het besluit om (g)een ontwerp exploitatieplan vast te stellen;
  • uw beroepsschrift betrekking heeft op een eventuele wijziging van het wijzigingsplan ten opzichte van het ontwerp wijzigingsplan. U hoeft dan geen zienswijze tegen het ontwerp wijzigingsplan te hebben ingediend.