Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Direct aanspreken bij inschrijven moet nieuwe situaties van illegaal wonen tegengaan

09 maart 2017

Als gemeente moeten we optreden tegen illegale bewoning en dat doen we op diverse manieren. Vanaf nu gaan we bij nieuwe inschrijvingen op campings en recreatieparken direct na of permanent wonen op het betreffende adres is toegestaan. Zo niet, dan spreken we de persoon daar direct op aan. De afdeling Toezicht en Handhaving handelt de inschrijving dan verder af.

De persoon krijgt een brief mee met daarin de voorschriften die voor het betreffende adres gelden. De afdeling Toezicht en Handhaving doet op basis van de inschrijving nader onderzoek, controleert of er sprake is van bijzondere omstandigheden en gaat zo nodig over tot handhavend optreden om de illegale bewoning te beĆ«indigen. Zo willen we voorkomen dat er nieuwe situaties van illegaal wonen ontstaan. 

We passen deze werkwijze in ieder geval een halfjaar toe. Met de opgedane ervaring bepalen we dan of we vasthouden aan deze werkwijze.