Uitvoeringsprogramma Lokaal Sportakkoord: Judovereniging Yoshi en VV Chaam organiseren gezamenlijke activiteit

13 januari 2020

Eerder las u dat we één van de eerste gemeenten in de regio zijn die een Lokaal Sportakkoord (PDF, 7.298 kb)  hebben. Dit akkoord heeft 23 zeer verschillende lokale partijen bij elkaar gebracht. Het Lokaal Sportakkoord heeft 17 nieuwe sportactiviteiten opgeleverd.

Dinsdag 7 januari jl. is er een begin gemaakt met het uitvoeringprogramma 2020 (PDF, 272 kb)  van het Lokaal Sportakkoord. Het gaat om uitvoering van activiteit 8 uit het lokale sportakkoord: ‘samenwerking tussen sportverenigingen op kernniveau’.

Voetbalvereniging Chaam en Judovereniging Yoshi uit Chaam hebben samen een activiteit op touw gezet. Twee elftallen jongens en meisjes in de leeftijd van 9-10 jaar en hun trainers/begeleiders krijgen op 6 dinsdagavonden van 19.00-19.50 judoles van Richard en Jan van der Heijen. Jan v.d. Heijden traint al meer dan 40 jaar leden van judovereniging Yoshi. Zij trainen vooral valtechnieken en conditie. Respect en samenwerking staan centraal. Zijn doen dit nog op 14, 21 en 28 januari en 4 en 11 februari in de judoruimte op basisschool de Driesprong. Dit is vooralsnog een pilot.