Veiligheidssituatie Munitiepark Alphen

26 november 2019

Vorige week verschenen er berichten in de media over de veiligheidssituatie op een aantal munitieopslaglocaties van Defensie, waaronder het Munitiepark in Alphen. Deze berichtgeving was gebaseerd op interne toezichtsjaarverslagen van Defensie. Er zouden overtredingen zijn geconstateerd, ook op de locatie in Alphen. 

Brief burgemeester Minses aan Minister van Defensie

In de berichtgeving werd gesproken over een “zorgelijke” situatie op de opslaglocaties. Naar aanleiding van deze berichten heeft burgemeester Minses onmiddellijk om opheldering (PDF, 101 kb)  gevraagd bij de verantwoordelijk Minister van Defensie, mevr. A. Bijleveld-Schouten. 

Reactie plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten

Inmiddels heeft de gemeente een reactie ontvangen op de brief van burgemeester Minses. De Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten benadrukt in zijn eerste schriftelijke reactie (PDF, 39 kb)  dat er in de gemeente Alphen-Chaam sprake is van een gecontroleerde veiligheidssituatie en dat zes van de zeven tekortkomingen inmiddels zijn verholpen. De zevende tekortkoming betreft een bord dat dient te worden aangepast. 

Vervolgacties

Gelet op de reactie van Defensie, gaat de gemeente er vanuit dat de veiligheidssituatie op dit moment onder controle is. Wel gaat burgemeester Minses het gesprek aan met Defensie over een aantal vragen die nog niet voldoende beantwoord zijn. Dat zal gebeuren tijdens een bezoek aan het Munitiepark. Defensie zal dan ter plaatse tekst en uitleg geven. Daarbij wordt ook de informatiepositie van het lokale bestuur en de informatieverstrekking aan de omgeving besproken.

Vragen?

We kunnen ons voorstellen dat de berichtgeving vragen heeft opgeroepen. We hopen dat uw eventuele zorgen echter zijn weggenomen bij het lezen van de reactie vanuit Defensie en de vervolgacties die de gemeente inzet. Mocht u onverhoopt toch nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onze medewerker Jan Coolen via telefoonnummer 088-3821402 of per e-mail via jancoolen@abg.nl.