Nieuwe afvalinzameling: vanaf de week van 2 december wisselen wij uw afvalcontainers om

22 november 2019

De afgelopen tijd informeerden wij u over de nieuwe afvalinzameling per 1 januari 2020. U heeft uw keuzes voor nieuwe containers kunnen doorgeven. Volgende week ontvangt van ons een brief met daarin de datum wanneer we bij u de containers omwisselen. We beginnen daarmee in de week  van 2 december. We halen uw oude restafval-  en GFT-container op. U krijgt daarvoor nieuwe containers terug. Heeft u gekozen voor een PMD-container, een keukenemmer, een medisch afvalcontainer of extra container? Dan krijgt u deze ook geleverd. Lees de instructies die in de brief staan goed. 

Hebt u nog vragen?

Hebt u vragen over de wisseling van de containers? Mail dan naar het bedrijf dat voor ons de containers wisselt, DBI Container Service via alphenchaam@dbics.nl of bel tijdens kantooruren via telefoonnummer 0800-1050 (gratis). Hebt u andere vragen over de nieuwe afvalinzameling? Mail dan naar afvalinzamelen@alphen-chaam.nl of bel met ons klantcontactcentrum via 14 013.