Gemeenteraad stemt unaniem in met plan afvalinzameling: van afval naar grondstof

24 mei 2019

De gemeenteraad heeft ingestemd met het plan ‘afvalinzameling 2020’. Dit plan gaat uit van diftar en een keer per vier weken restafval inzamelen. Goed scheiden loont! Er komt ook een extra service. Het doel is om minder restafval te krijgen door het afval beter te scheiden. De komende jaren moeten we van 227 kg restafval per inwoner per jaar naar 100 kg. Uiteindelijk willen we in 2025 naar maximaal 30 kg restafval per inwoner.

Van afval naar grondstof

Wethouder Frank van Raak: “Ik ben blij dat we mede dankzij de inbreng van inwoners tot het nieuwe plan voor afvalinzameling zijn gekomen. Nu verdwijnt veel herbruikbaar afval in de restcontainer. Door beter te scheiden kunnen we uit het afval grondstoffen halen. Van deze grondstoffen maken we weer nieuwe producten. Dat is beter voor het milieu. Van afval naar grondstof!  Dit past ook prima bij ons als Cittaslow-gemeente waar belangrijke pijlers milieu en leefomgeving zijn.”

Wat gaat het er veranderen?

We hebben gekozen voor diftar: goed scheiden loont. U betaalt een vastrecht en daarna per keer dat u de restcontainer aanbiedt. Het tarief voor het legen van de restcontainer en de hoogte van de afvalstoffenheffing (vastrecht) stelt de raad later dit jaar vast. Uitgangspunt is dat de kosten gelijk blijven. GFT, PMD, en papier halen we gratis op op de tijden zoals u dat nu gewend bent. Restafval zamelen we straks een keer per vier weken in.

Extra voorzieningen voor het andere afval:

  • Grof vuil halen wij tegen betaling bij u thuis op.
  • Grof tuinafval halen wij tegen betaling bij u thuis op. (green bag)
  • Er komt een voorziening voor grof tuinafval op gemeentewerf in Chaam
  • Er komen voorzieningen voor (incontinentie)luiers in openbare ruimte
  • Er komt een regeling voor medisch afval
  • Er komen speciale voorzieningen bij appartementencomplexen.

Kan ik een ander formaat container kiezen?

Voor GFT- en restafval kunt u kiezen tussen een 140- en 240-liter container. Het restafval zamelen we een keer in de vier weken in; GFT een keer per twee weken

Voor PMD kunt u kiezen tussen een speciale zak (zoals nu) of een container (140 of 240 liter). Dit halen we elke twee weken op. Het inzamelen van papier blijft in alle kernen zoals dat nu is.

Afvalcoach

We zetten een afvalcoach in om u te helpen bij de veranderingen, beter scheiden van het afval en om nadere afspraken te maken voor maatwerk.

Wanneer gaan de wijzigingen in?

We willen per 1 januari 2020 met de nieuwe manier van afvalinzameling beginnen Tot die tijd werken we het plan verder uit, kiezen we een afvalbedrijf, nemen we een afvalcoach aan enzovoort. Natuurlijk houden we u op de hoogte. We organiseren bijvoorbeeld inloopavonden (zie hieronder). Daarnaast geven we u ook nuttige informatie over het goed scheiden van afval.

Kortom, we doen er alles aan om u mee te nemen, zodat we samen zorgen voor minder afval.

Waar kunt u  terecht met vragen?

Er zijn drie inloopavonden in onze gemeente:

Galder         woensdag 19 juni – De Leeuwerik, Sint Jacobsstraat 1b

Alphen        maandag 1 juli      -  gemeentehuis Alphen, Willibrordplein 1

Chaam        dinsdag 2 juli         -  SKAC-gebouw, Gilzeweg 12

Telkens van 18.00 tot 20.00 uur

Nieuwsbrief

Begin juni krijgt u een brief met informatie over de nieuwe plannen.

Uiteraard kunt u ook terecht bij ons klantcontactcentrum via 14 013 of afvalinzamelen@alphen-chaam.nl. Kijk ook op de projectpagina voor de meest gestelde vragen.