Bels Lijntje klaargestoomd voor toekomst

17 mei 2019

Het Bels Lijntje. Ooit een spoorlijn, nu een populair fietstraject tussen Tilburg en Turnhout. Diverse partners uit Nederland en België werkten de afgelopen periode samen de identiteit en een toekomstvisie uit: Turnhout, Ravels, Baarle-Hertog, Baarle-Nassau, Alphen-Chaam, Goirle en Tilburg, Toerisme Provincie Antwerpen - regioteam Kempen en Regionaal Landschap Grote en Kleine Nete. Hierbij kregen ze hulp en inzichten van inwoners, heemkundige kringen en natuurorganisaties zoals de Coöperatie Bels Lijntje.

Een unieke identiteit

De identiteit van het Bels Lijntje is gebaseerd op drie belangrijke kwaliteiten: grensover­schrijdende verbinding, cultuurhistorische spoor­geschiedenis en rust en ruimte. Deze kwaliteiten vormden de basis voor de toekomstvisie. Toerisme Provincie Antwerpen (regioteam Kempen) coördineert de uitwerking van deze visie in een uitvoeringsprogramma met gezamenlijke projecten. Dit ­programma volgt de drie lijnen van de toekomstvisie.

Drie lijnen: stroomlijnen, verbinden en versterken

Om het Bels Lijntje te stroomlijnen, komen er onder andere uniforme en onderscheidende identiteitspaaltjes, bewegwijzering en meubilair. Die zorgen voor een duidelijke zichtbaarheid van de identiteit langs het hele lijntje.

Voor het verbinden van het Bels Lijntje geven de partners op 10 strategische knooppunten een invulling volgens de ‘rol’ van dat knooppunt. Zoals een doorverwijzing naar het achterland, een rustpunt of een toevoeging van cultuurhistorische (belevings)elementen. Die zorgen ervoor dat de fietser het Bels Lijntje beleeft in de omgeving.

Voor het versterken van het Bels Lijntje maken de partners de (on)zichtbare elementen van het spoorverleden opnieuw of beter zichtbaar.

Cultuur historisch landmark voor gemeente Alphen-Chaam

“Het Bels Lijntje is voor Alphen-Chaam een belangrijke toeristisch-recreatieve verbinding en een cultuurhistorische landmark. Het is mooi dat we door deze grensoverschrijdende samenwerking de belevingswaarde van het Bels Lijntje nog verder kunnen uitbouwen”, aldus Joerie Minses burgemeester van Alphen-Chaam en portefeuillehouder Toerisme en Recreatie.

Bij de uitwerking en uitvoering van de projecten, sluiten de partners zoveel mogelijk aan bij de periodieke (onderhouds)werkzaamheden en de bijbehorende budgetten in de gemeenten.

Meer weten?

Benieuwd naar de identiteit en toekomstvisie van het Bels Lijntje? Bekijk de Toekomstvisie Bels Lijntje  (PDF, 63.440 kb) en het Inspiratiedocument Bels Lijntje (PDF, 42.426 kb) .