Voortgang nieuw plan afvalinzameling: gemeenteraad vergadert 18 april over scenario’s

10 april 2019

Het college is bezig met een nieuw plan voor de afvalinzameling. Het doel is om minder restafval te krijgen door het afval beter te scheiden. De gemeente Alphen-Chaam moet de komende jaren van 227 kg restafval per inwoner per jaar naar 100 kg. Uitgangspunt hierbij is dat dit geen extra geld kost. Uiteindelijk streven we naar 30 kg. restafval per inwoner in 2025.

Eerder sprak de raad zich uit voor het uitwerken van twee varianten die uitgaan van diftar (‘de vervuiler betaalt’). Daarnaast komt er extra service voor inwoners. Het college heeft de uitgewerkte varianten besproken en legt deze voor aan de gemeenteraad. De gemeenteraad vergadert hierover op 18 april aanvang 19.30 uur in het SKAC-gebouw, Gilzeweg 12 in Chaam. Mogelijk komt het dan tot besluitvorming. Zijn er nog veel vragen dan komt het voorstel nogmaals ter besluitvorming in de raad van 23 mei. Kijk voor het voorstel op www.alphen-chaam.raadsinformatie.nl.