Ontwikkelingen rondom N639 Chaam

18 maart 2019

Op 22 januari was er een bewonersavond over de herinrichting van de N639 in Chaam en de tracéstudies voor een mogelijke randweg bij Chaam. Iedereen kon tot en met 6 februari 2019 reageren op de plannen. Dat hebben ruim 70 mensen gedaan. De meesten reageerden op de tracéstudie; een paar mensen op de herinrichting.

Herinrichting N639 in Chaam

De provincie en de gemeente hebben besloten een zogenaamde VerkeersVeiligheid-Audit uit te laten voeren op het ontwerp wat getoond werd op de bewonersavond. Hierover vindt nu overleg plaats met de provincie. Dit gaat nog enige tijd duren. We moeten ook nog afspraken maken over de kostenverdeling van de herinrichting. We komen met een nieuw ontwerp bij de bevolking van Chaam terug, nadat wij met de provincie alles afgerond hebben. Dat is nodig omdat de provincie eigenaar van de N639 is, het grootste deel daarvan in onderhoud heeft en het grootste deel van de herinrichting zal betalen.

Tracéstudie randweg Chaam

De raad heeft in zijn vergadering van 14 maart 2019 het volgende besloten:

  1. Vanuit een oogpunt van leefbaarheid en verkeersveiligheid in de kom van Chaam dat hij in principe een positieve grondhouding aanneemt ten opzichte van de komst van een randweg en zich daarbij voor de toekomst alle rechten en bevoegdheden voorbehoud.
  2. Verzoekt de Provincie de daarvoor benodigde studie op te starten en de gemeente Alphen-Chaam hierbij nauw te betrekken.
  3. Gelet op dit principebesluit de Provincie te vragen met een concrete planning te komen over het proces met daarin helder de beslismomenten van de gemeenteraad.
  4. Met de Provincie in overleg te treden over communicatie met en het betrekken van belanghebbenden in het proces.

De gemeente heeft inmiddels met de provincie contact opgenomen om samen met de belanghebbenden de onderzoeksopdracht op te gaan stellen. De provincie start naar verwachting rond juni of juli 2019 het onderzoek.

Inloopspreekuur

Voor mensen die behoefte hebben aan een gesprek of nadere uitleg is er op woensdag 3 april een inloopspreekuur. U moet hiervoor een afspraak maken via de mail: bestuurssecretariaat@alphen-chaam.nl. Zet in de mail het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent.