Laurentius en de gemeente Alphen-Chaam maken afspraken

19 maart 2019

Voor de jaren 2019 tot 2023 legden de gemeente Alphen-Chaam, Laurentius en de Huurderskoepel Laurentius vast hoe zij gaan bijdragen aan de lokale doelstellingen op het gebied van wonen: de prestatieafspraken. Een belangrijk gegeven is dat Laurentius niet langer meer onder verscherpt toezicht staat. Laurentius mag weer beperkt gaan investeren. De afspraken gaan over allerlei onderwerpen die met wonen te maken hebben; van de bestaande woningen tot aan nieuwbouw, leefbaarheid en participatie.

Wat spraken de corporatie en de gemeente bijvoorbeeld af?

De beschikbaarheid en de betaalbaarheid van huurwoningen in de gemeente Alphen-Chaam wordt verbeterd door meer woningen betaalbaar te houden voor de lagere inkomens. De verkoop van sociale huurwoningen blijft ook de komende jaren tot een minimum beperkt.

De woningcorporatie is in toenemende mate verantwoordelijk voor de huisvesting van mensen met een lichte zorgvraag of mensen met urgentie voor een woning. We proberen zo goed mogelijk elke woningzoekende een passende woning aan te bieden. Samen met Laurentius wordt gekeken naar het toevoegen van nieuwbouwwoningen.

In 2018 heeft Laurentius een duurzaamheidsvisie ontwikkeld. In 2019 wordt deze visie vertaald naar een meerjarenprogramma voor energiebesparing.

Wilt u als huurder ook meepraten?

Wilt u als huurder ook graag meepraten over de prestatieafspraken tussen de gemeente Alphen-Chaam en Laurentius? De huurderskoepel Laurentius is nog opzoek naar enthousiaste leden in de gemeente Alphen-Chaam. Meer informatie kunt u vinden op www.huurderskoepellaurentius.nl.