Wilt u ook meedenken in de klankbordgroep afvalinzameling? Dat kan!

04 januari 2019

Eerder hebt u kunnen lezen over de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep die meedenkt over de nieuwe manier van afval inzamelen. We zetten met de klankbordgroep op een rij waar de behoeften liggen van de inwoners. Aan de hand daarvan werken we verschillende scenario’s uit. Uiteindelijk beslist de raad in mei 2019 hoe de toekomstige afvalinzameling eruit gaat zien.

Vervolgbijeenkomsten

Wilt u ook nog meedenken? Aanmelden voor een vervolgbijeenkomst kan nog. Stuur voor 7 januari een mail naar axelroozen@abg.nl, met daarin uw naam en adres. We besteden per avond aandacht aan een specifieke kern van de gemeente. Daarom raden wij u aan u op te geven voor de avond in de kern waar u zelf woont. Heeft u zich al eerder aangemeld? Dan krijgt u automatisch een uitnodiging voor de vervolgbijeenkomst.

De bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur en zijn voor:

  • Chaam op donderdag 10 januari (Taxandriagebouw)
  • Alphen op maandag 14 januari (gemeentehuis)
  • Galder, Strijbeek, Ulvenhout AC en Bavel AC op woensdag 16 januari (De Leeuwerik, Galder)