Hoe zorgen we voor minder restafval in onze gemeente?

31 januari 2019

Het college is bezig met een nieuw plan voor de afvalinzameling vanaf 2020. Alphen-Chaam moet de komende jaren namelijk van 220 kg restafval per inwoner per jaar naar 100 kg restafval per inwoner per jaar.

Klankbordgroepen

Daarom kwamen zo’n 45 inwoners in januari bij elkaar in verschillende klankbordgroepen in Chaam, Alphen en Galder. Zo kreeg de gemeente inzicht in de wensen en bezwaren van de inwoners. Maandag 28 januari ging ook de gemeenteraad hiermee aan de slag. Zowel de inwoners als de raadsleden bogen zich over de thema’s ‘GFT-afval’, ‘het aantal containers aan huis’, ‘de milieustraat’ en de ‘afvalstoffenheffing’.

Wat doen we met de uitkomsten?

Met de uitkomsten van deze avonden en die van een eerdere enquête gaan we aan de slag met verschillende plannen voor de toekomstige afvalinzameling. Ook brengen we een bezoek  aan een naburige gemeente met een afvalsysteem dat past bij een van de plannen. In maart presenteert het college de plannen aan de raad en in mei neemt de raad een besluit.