College van B&W zet belangrijke stap in ontwikkeling van recreatieve natuurpoort, wellness en hotel

11 december 2018

Op 4 december stelde het college van B&W van de gemeente Alphen-Chaam het voorontwerpbestemmingsplan “Boswachterij Chaam” vast. Dit voorontwerp is nu vrijgegeven voor inspraak voor de periode van 18 december tot 14 januari. Het voorontwerpbestemmingsplan maakt de vestiging van een natuurpoort en wellness-hotel mogelijk op de locatie van het voormalige Weidebad aan de Alphensebaan in Chaam. Dit ambitieuze plan zorgt ervoor dat de gemeente Alphen-Chaam een ware leisure hotspot wordt. Ook geeft het de lokale economie een impuls en zal het voor werkgelegenheid zorgen.

Op 19 december organiseren de ondernemers van Eigen Thermen Resort in samenspraak met de gemeente Alphen-Chaam en Staatsbosbeheer een inloopbijeenkomst. Op die avond presenteren de ondernemers van Eigen Thermen Resort de concept-ideeën voor het nieuwe plan.

Procedure voorontwerpbestemmingsplan

Nu het voorontwerpbestemmingsplan vrijgegeven wordt kan iedereen voor de duur van 4 weken de plannen inzien en een inspraakreactie geven. Dat kan schriftelijk en mondeling. De gemeente legt het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentekantoor. De stukken zijn ook digitaal bekijken op gemeentelijke website. Alle inspraakreacties gaan naar het college van B&W. Zodra de reacties zijn verwerkt, krijgt het bestemmingsplan de status van ontwerpbestemmingsplan en wordt het opnieuw in procedure gebracht.

Eigen Thermen Resort presenteert concept-ideeën op 19 december

In 2013 startte Staatsbosbeheer samen met provincie Noord-Brabant en de gemeente Alphen-Chaam de zoektocht naar een nieuwe invulling voor de locatie aan de Alphensebaan in Chaam. Begin 2015 kwam Eigen Thermen Resort met het idee voor een nieuwe recreatieve poort, gecombineerd met een luxueus thermencomplex, inclusief hotelfunctie. Deze recreatieve poort wordt de toegang tot de Chaamse bossen en vervult een recreatieve en educatieve functie. Tijdens de inloopbijeenkomst op 19 december presenteren de ondernemers van Eigen Thermen Resort de concept-ideeën voor de invulling van de locatie aan de Alphensebaan. Tijdens de avond is er ook de gelegenheid voor het stellen van vragen. Iedereen is welkom.

Locatie inloopbijeenkomst: Restaurant van Camping de Flaasbloem. Adres: Flaasdijk 1, 4861 RC te Chaam.