Alphen-Chaam werkt aan een beter toegankelijke openbare ruimte

14 december 2018

Ouderen en mindervaliden hebben de meest belopen routes in onze gemeente gecontroleerd op hindernissen en obstakels. Uitgangspunt was dat mensen in een rolstoel zich goed moeten kunnen verplaatsen.

Welke looproutes hebben we geïnventariseerd?

In Alphen hebben we een aantal straten vanaf De Hoogt naar de huisartsenpraktijk in de Gaanderij onder de loep genomen. De route liep via Willibrordstraat/-plein, Poolsestraat, Molenstraat, Heuvelstraat, Raadhuisstraat, Van Leuvenlaan, Van Gaverenlaan en Gaanderij.

In Chaam is de route vanaf De Geerhof naar Brouwerij en het gezondheidscentrum in De Werf onderzocht. Die loopt via Withagen, Gilzeweg, Dorpsstraat, Brouwerij, Kapelstraat, De Werf en Beekstraat.

In Galder hebben we gecontroleerd in de St. Jacobsstraat vanaf café ’t Knooppunt naar de kruising Ballemanseweg-Galderseweg.

Wat zijn de hindernissen en belemmeringen?

De looproutes zijn over het algemeen goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Lichtmasten die in het midden van een voetpad staan vormen een obstakel. Ook is er vaak geen rolstoelvriendelijk afrit in een trottoir.

Geparkeerde auto’s en overhangende beplanting van particuliere tuinen zijn ook vaak een belemmering. Als er een auto half op de stoep staat kan een rolstoelgebruiker er niet langs. Die moet dan over de rijbaan om langs de auto te komen.

Wat gaan we er aan doen?

De lichtmasten of palen gaan we verwijderen en het straatwerk passen we aan als dat nodig is. 

In een paar straten in onze gemeente voeren we in het komend jaar toch al onderhouds- of herinrichtingswerkzaamheden uit. Die aanpassingen nemen we dan meteen mee.

Scherper toezicht en handhaving van verkeersregels

Het gemeentebestuur vindt een veilige (loop)route voor ouderen en mindervaliden heel belangrijk. Deze routes moeten goed toegankelijk zijn en vrij van obstakels.

Ook verkeerd geparkeerde auto’s en overhangende beplanting vragen in dit verband extra aandacht.

De gemeente gaat hier extra op letten en handhaven als dat nodig is.