Deelnemers klankbordgroep zeer betrokken bij toekomstige afvalinzameling

28 november 2018
Aanmelden nog mogelijk!

Ruim veertig inwoners namen deel aan de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep over de toekomstige afvalinzameling. Tijdens die bijeenkomst zijn de eerste resultaten gepresenteerd van de enquête die gehouden is. Ook zijn de resultaten van de sorteeranalyse van het restafval bekend gemaakt. Wat gooien we nu allemaal bij het restafval? Daar is nog veel winst te behalen.

Waarom een nieuw plan?

Het college is bezig met een nieuw plan voor afvalinzameling vanaf 2020. Het doel is minder restafval door afval beter te scheiden. Dit mag niet meer gaan kosten en er komen geen ondergrondse containers. Dat zijn de uitgangspunten.

Wat zijn de cijfers?

Op dit moment gooien we in onze gemeente 220 kg. restafval per inwoner per jaar weg. De doelstelling is om dit in 2020 terug te brengen naar 100 kg. per inwoner per jaar. 

Uit de sorteeranalyse blijkt dat maar liefst 83% van het aangeboden restafval bestaat uit herbruikbare afvalstoffen (GFT, plastic, papier e.d.). Maar 17% bestaat uit echt restafval. 90% van de inwoners biedt het restafval elke twee weken aan.

Wat zijn de voordelen?

Door betere scheiding kunnen we meer grondstoffen hergebruiken. Dat is beter voor het milieu. De kosten voor het verbranden van restafval zijn ook steeds hoger. Betere scheiding betekent dus ook lagere kosten voor de afvalverwerking.

Resultaten enquête

We hielden een enquête onder 1300 steekproefsgewijs geselecteerde inwoners. Maar liefst 644 inwoners vulden de vragenlijst in. Meer dan 100 ondervraagden zeiden mee te willen denken in de klankbordgroep over de nieuwe manier van afvalinzameling in de toekomst. De resultaten zijn besproken tijdens een bijeenkomst op 23 november. De afvalinzameling zoals die nu is krijgt een hoog rapportcijfer: een 7,5.

Wat vonden de ondervraagden?

De ondervraagden konden ook wensen aangeven. Een knelpunt is onder andere de milieustraat. Met name de toegankelijkheid en de ligging (Baarle-Nassau) vinden veel inwoners een drempel. Tijdens de bijeenkomst gingen er veel stemmen op voor een ophaaldienst voor grof afval. Een andere tip is om plastic verpakkingen en drankkartons vaker op te halen. Dat gebeurt vanaf 1 januari 2019. Dan halen we plastic verpakkingen, metaal (blik) en drankkartons elke twee weken op.

De hele presentatie leest u op hier (PDF, 1.247 kb) .

Wethouder Frank van Raak: “Ik ben blij dat de inwoners nu zo tevreden zijn. Vanaf 2020 gaan we veranderingen doorvoeren om minder restafval over te houden. Maar uiteraard streven we naar eenzelfde mooi rapportcijfer! We inventariseren met deze klankbordgroep waar de behoeften liggen van de inwoners. Aan de hand daarvan werken we verschillende scenario’s uit. Uiteindelijk besluit de raad in mei hoe de toekomstige afvalinzameling eruit gaat zien.”

Wilt u ook meedenken? Dat kan!

De inwoners die zich al aangemeld hebben voor de klankbordgroep krijgen automatisch een uitnodiging voor de vervolgbijeenkomst. Wilt u ook nog meedenken? Meld u dan aan voor een van de onderstaande bijeenkomsten. Dat kan door het sturen van een mail met naam en adres naar axelroozen@abg.nl. Er zijn drie bijeenkomsten, verdeeld per kern. Omdat we per avond aandacht besteden aan een specifieke kern, raden wij u aan u op te geven voor de avond in de kern waar u zelf woont.

De bijeenkomsten beginnen allemaal om 19.30 uur en zijn in:

  • Chaam, donderdag 10 januari, (Taxandriagebouw, Chaam)
  • Alphen, maandag 14 januari (gemeentehuis, Alphen)
  • Galder, Strijbeek, Ulvenhout AC, Bavel AC, woensdag 16 januari (De Leeuwerik, Galder)