De genomineerden voor de Cittaslowondernemersaward zijn bekend!

28 november 2018

Herbs & Spices, Van Eijck agro, grond & groen en RCN de Flaasbloem zijn genomineerd voor de Cittaslow-ondernemersaward 2019. Deze bedrijven zijn voorgedragen door inwoners en collega-ondernemers uit de gemeente, ondernemersvereniging Taxandria (OCT) en het college van burgemeester en wethouders.

De drie kanshebbers voldoen aan alle eisen die een onderneming een Cittaslow-onderneming maken.

Burgemeester Minses reikt de award uit tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente. Deze is op woensdag 2 januari 2019.

Wie zijn de genomineerden en waarom?

Herbs & Spices is een traiteur en inspirator met een gezonde missie. Hun passie voor verantwoorde voeding en een gezonde levensstijl delen ze graag met iedereen. Dat gaat van het bereiden van gezonde maaltijden met een duurzame verpakking tot het uitdragen van hun missie. Bijvoorbeeld door een actieve rol te tijdens uiteenlopende bijeenkomsten en het organiseren van workshops.

Van Eijck, agro, grond & groen is lokaal familiebedrijf dat nadenkt over innovatieve technieken in hun bedrijfstak. Een bedrijfstak die niet weg te denken is uit onze landelijke gemeente. Het bedrijf is bezig met precisielandbouw. Ze heeft de ambitie om een kringloopeconomie op gang te brengen op het gebied van mest. Daarvoor bouwt het bedrijf een mestvergister ten behoeve van groen gas.

RCN de Flaasbloem is een landelijk bekend recreatiebedrijf dat gastvrijheid hoog in het vaandel heeft. Het bedrijf is geworteld in onze gemeente. Zij maken gebruik van streekproducten, hebben zorg voor de omgeving en het landschap en de invulling van verblijfsrecreatie. Een branche die al decennia lang verbonden is aan de gemeente. 

Hoe kiezen we een winnaar?

Er is een jury die de winnaar kiest. De jury bestaat uit drie personen: de heer Michielsen, de voorzitter van ondernemersvereniging OCT en de heer van der Lande van Landgoed de Hoevens. Zij waren in 2017 de winnaar van Cittaslowondernemersaward. Vanuit de gemeente zit mevrouw Reijnen in de jury. Zij is de bedrijfscontactfunctionaris.

De jury bezoekt eerst de drie bedrijven. Tijdens de bezoeken praat de jury met de contactpersonen van de bedrijven over de manier waarop zij het Cittaslowgedachtengoed omarmen. Dat kan op vele manieren. Voorop staat dat zij uitblinken in het uitdragen van de kenmerken van Cittaslow.