Beroep tegen uitbreiding Camping ’t Zand in Alphen door Raad van State ongegrond verklaard

28 november 2018

De Raad van State heeft vandaag, woensdag 28 november 2018, uitspraak gedaan over de beroepen die waren ingesteld tegen het bestemmingsplan ’t Zand. Dat bestemmingsplan was door de gemeenteraad van Alphen-Chaam op 6 april 2017 vastgesteld en moet een uitbreiding van Camping ’t Zand mogelijk maken.

De uitbreiding van de camping houdt in dat de gemeente een terrein van 12,6 hectare aan de camping verkoopt voor verblijfsrecreatie en het bouwen van een nieuwe receptie, restaurant en recreatievoorzieningen. De camping komt hiermee aan de zwemplas van recreatiegebied ’t Zand te liggen.

In recreatiegebied ’t Zand wordt voor de uitbreiding de bestaande ontsluitingsweg verlengd en is het de bedoeling om centrale parkeervoorzieningen aan te leggen. Dit gaat een verbetering voor de dagrecreatie in de zomermaanden opleveren.

De Brabantse Milieufederatie en Natuurvereniging Mark en Leij hadden beroep ingediend tegen het bestemmingsplan. Ze vonden de plannen te grootschalig en een inbreuk op de landschappelijke kwaliteiten van ’t Zand. De Raad van State heeft nu bepaald dat het beroep op alle onderdelen ongegrond is, waardoor de weg vrij is om de plannen te gaan realiseren.

Camping ’t Zand en de gemeente pakken de ontwikkeling samen op. Er komt een gezamenlijk plan van aanpak en een gezamenlijke planning. Zo stemmen camping en gemeente werkzaamheden op elkaar af. Het plan geeft ook aan wanneer de eerste werkzaamheden in het gebied te verwachten zijn.