Wat is uw ervaring met de afvalinzameling? Denk met ons mee!

18 oktober 2018

De gemeente Alphen-Chaam is bezig met een nieuw plan voor de afvalinzameling vanaf 2020. We willen minder restafval door afval beter te scheiden. Uitgangspunt hierbij is dat dit niet meer mag kosten. Afval beter scheiden is goed voor het milieu. Het zorgt er ook voor dat de kosten voor het ophalen en verwerken van ons afval (afvalstoffenheffing) binnen de perken blijven.

Meedenken? Meld u aan voor de klankbordgroep

De gemeente is benieuwd naar uw ervaring met de manier waarop we nu het afval inzamelen. Wat gaat er goed en wat kan er beter? Denk daarom met ons mee en geef u op voor de klankbordgroep! Deze komt bij elkaar op vrijdag 23 november om 16.00 uur. In deze groep bespreken we onder meer de resultaten van de enquête (steekproef) over dit onderwerp. Een deel van de inwoners van onze gemeente krijgt 20 oktober deze enquête in de bus.

Uw inbreng in de klankbordgroep gebruiken wij om een besluit te nemen over hoe we in de toekomst het afval gaan inzamelen in onze gemeente. Ook laten we zien wat er nou eigenlijk allemaal in ons restafval zit.

U kunt zich opgeven voor de klankbordgroep door een e-mail te sturen naar info@alphen-chaam.nl onder vermelding van ‘aanmelding klankbordgroep afvalinzameling’.

Als u zich heeft aangemeld hoort u waar de bijeenkomst op 23 november plaatsvindt.