Werkzaamheden aan de N639

26 september 2018

Eind oktober begint de Provincie met groot onderhoud aan de N639 (en de fietspaden) tussen Baarle-Nassau en Chaam. De werkzaamheden vinden plaats tussen de nieuwe rotonde van de randweg Baarle ter hoogte van de Fransebaan en de rotonde in Chaam bij het tankstation. Dit noemt de Provincie gedeelte “Zuid”.

In het voorjaar van 2019 gaan ze werken aan het gedeelte “Noord”, tussen Chaam en Ulvenhout.

Wat?

De Provincie vervangt de asfaltlagen van de hoofdrijbaan, herstelt de fietspaden en brengt houten geleiderails aan. Ook de markeringen en de bermen nemen ze onder handen en de verkeersborden en verlichting gaan ze repareren of vervangen. De faunarasters worden langer om zo ongelukken met overstekend wild te voorkomen.

Daarnaast passen ze de weg op een paar plaatsen aan om de verkeersveiligheid te verbeteren en knelpunten op te lossen. Bij zijwegen kappen ze, als dat nodig is, bomen zodat het verkeer voldoende zicht heeft.

Vragen? Meer informatie? Kom naar de bewonersavond op 4 oktober

Op donderdag 4 oktober kunt u tussen 18.00 uur en 20.00 uur binnenlopen bij Het Chaamsche Wapen aan de Dorpsstraat 44 in Chaam. Medewerkers van de Provincie zijn dan aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Ook kunt u dan de tekeningen en schetsen bekijken. Loop dus gerust even binnen. Op de website van de provincie, www.brabant.nl vindt u ook meer informatie.