Werkgroep Veilig buitengebied

21 september 2018

Op 4 september was de eerste bijeenkomst van de werkgroep “Veilig Buitengebied Alphen-Chaam”.

(Boeren)bedrijven en bewoners in het buitengebied krijgen steeds vaker te maken met criminele activiteiten, zoals inbraken en diefstal van diesel en kostbare landbouwmachines en hennepkwekerijen. Bovendien vinden we daar steeds vaker gedumpt chemisch afval en drugsafval. Daarom is de werkgroep “Veilig Buitengebied Alphen-Chaam” opgericht.

Wat is de werkgroep Veilig Buitengebied Alphen-Chaam?

De werkgroep bestaat uit politie, brandweer, waterschap, Omgevingsdienst, bewoners/ ondernemers en de gemeente Alphen-Chaam. De gemeente werkt in dit traject samen met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Samen gaan we aan de slag om het buitengebied van Alphen-Chaam veiliger te maken voor de bewoners en de ondernemers.

Keurmerk “Veilig Buitengebied”

De komende tijd gaan we op een rij zetten hoeveel meldingen, klachten, handhavingszaken, overtredingen en misdrijven er gepleegd zijn. Daarnaast zetten we een enquête uit onder alle bewoners van het buitengebied. Uit die inventarisatie en de enquête komen verbeterpunten. Deze verbeterpunten voeren we, samen met de werkgroep, uit. Volgend jaar hopen we het “Keurmerk Veilig Buitengebied” binnen te halen voor de gemeente Alphen-Chaam. We hopen dat de werkgroep ook na het behalen van het keurmerk nog actief blijft, zodat we kunnen blijven werken aan een veiliger buitengebied.

Wilt u lid worden van de werkgroep?

We kunnen nog nieuwe leden gebruiken in de werkgroep! Bent u ondernemer of bewoner van het buitengebied en wilt u met ons meedenken en meedoen? Meld u zich dan aan. Dat kan bij Hanneke van der Borst via e-mail: hannekevanderborst@abg.nl