Afsluiting recreatief fietspad in Chaamse en Alphense bossen

16 augustus 2018

Vanaf de Gilzeweg in Chaam naar de Fransebaan in Alphen ligt al ruim 40 jaren een recreatief tegelfietspad. Dit pad loopt dwars door de bossen van Staatsbosbeheer. Het beheer en onderhoud is in handen van de gemeente Alphen-Chaam. Het fietspad is per direct afgesloten om de veiligheid van de gebruikers van het fietspad te kunnen borgen. Wethouder van Raak vertelt: “In de 40 jaar dat het fietspad er nu ligt is dit nog niet eerder voorgekomen. We hebben afgelopen maanden echter te maken gehad met extreme droogte. Daardoor is de zanderige ondergrond van het fietspad los en rul geworden. De fundering verliest hierdoor stabiliteit. Tegels verschuiven en komen zelfs bovenop het pad te liggen. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties en dit willen we voorkomen. Daarom is besloten om het pad per direct af te sluiten”.

Welk gedeelte sluiten we af?

Wethouder Van Raak vervolgt: “We hebben besloten om het fietspad over de gehele lengte vanaf de Gilzeweg tot Fransebaan af te sluiten. Aan weerszijden staan borden die verwijzen naar een alternatieve fietsroute via de Huisdreef. Ook vanaf de Huisdreef zijn er enkele verbindingspaden die uitkomen op het betreffende tegelfietspad. Ook op deze locaties wijzen we fietsers op de afsluiting en alternatieve fietspaden. Ditzelfde geldt voor de Wolfgatsebaan. Deze begint aan de Nieuwe Maastrichtsebaan in de gemeente Gilze en Rijen en komt eveneens uit op het tegelfietspad”.

Recreatief fietspad door de Ulvenhoutse bossen richting De Fazanterie

Aan het begin van het tegelfietspad aan de Gilzeweg eindigt een pad vanuit Ulvenhout. Dit fietspad heeft een asfaltverharding en ligt zowel op het grondgebied van de gemeente Alphen-Chaam als van de gemeente Gilze en Rijen. Beide gemeenten zijn onderhoudsplichtig voor het gedeelte op het eigen grondgebied. Het fietscomfort van dit asfaltfietspad begint ook mankementen te vertonen, met name vanwege wortelopdruk. Beide gemeenten gaan onderzoeken hoe het comfort en veiligheid van dit fietspad te verbeteren is en nemen waar nodig passende maatregelen.

Realisering Fietsallee 2019

In de gemeente Alphen-Chaam spreken we al enige tijd over de realisering van een zogenaamde “Fietsallee” door de bossen van Staatsbosbeheer. Dit is een samenwerkingsproject van Staatsbosbeheer en de gemeenten Alphen-Chaam en Gilze en Rijen. Deze fietsallee loopt vanaf Ulvenhout via de bossen naar Chaam en Alphen. Bij de aanleg willen we zoveel mogelijk gebruikmaken van bestaande verharde wegen, zoals Royaaldreef, Kleine Slingerdreef, Gilzeweg en Huisdreef. Wethouder van Raak vervolgt: “De planvorming en bestuurlijke besluitvorming staan voor dit jaar op de planning. De benodigde financiële middelen zijn al in belangrijke mate gereserveerd. De verwachting is dat we in 2019 kunnen starten met de aanleg van de fietsallee. Vanaf dat moment komen de bestaande recreatieve fietspaden in de bossen te vervallen”.

Kijk hier voor een filmpje over de “Fietsallee”.