Ruiverkaveling gemeenten Rijkevorsel, Merksplas en stad Hoogstraten (België)

15 juni 2018

Voor de ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel loopt het onderzoek naar het nut van de ruilverkaveling. Dat wil zeggen dat momenteel wordt nagegaan of ruilverkaveling nuttig ingezet kan worden op gronden in Rijkevorsel, Hoogstraten en Merksplas. Omdat er ook in onze gemeente eigenaren en (vrucht-)gebruikers van kavels in deze plaatsen wonen, hebben zij ons gevraagd dit door te geven.

Wilt u stukken inzien of reageren?

Eigenaren en (vrucht-)gebruikers krijgen de mogelijkheid om de stukken in te zien en eventueel opmerkingen en suggesties door te geven of bezwaar in te dienen. Dit kan van 19 juni 2018 tot en met 17 augustus 2018.

Iedere eigenaar en (vrucht-)gebruiker krijgt een brief met daar in de mededeling dat er een openbaar onderzoek is gestart. Bij die brief zit een lijst met kavels die zij in eigendom hebben of waar zij het (vrucht-)gebruik van hebben.

Het ontwerp-ruilverkavelingsplan, het ontwerp van het kavelplan met bijbehorende lijsten, de kostenraming en een aanwijzing  en het ontwerpplan MER liggen ter inzage.

Wilt u meer informatie?

Meer informatie vindt u in de aankondiging (PDF, 15 kb)  van Ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel. U leest daarin ook waar u de stukken in kunt zien. Er zijn ook twee informatiebijeenkomsten: een op 14 juni en een op 16 juni a.s.