Opschoondag

26 maart 2018

Ruim 80 mensen uit de gemeente Alphen-Chaam hebben meegedaan aan de landelijke Opschoondag op zaterdag 24 maart. Zij gingen aan de slag met het opruimen van zwerfafval, het wieden van onkruid en het schoonmaken van straatmeubilair, zoals bankjes en speeltoestellen.

Samen

De gemeente stelde opruimmaterialen, zoals prikkers en vuilniszakken, ter beschikking. Ook zorgde de gemeente voor de afvoer van het verzamelde afval. En natuurlijk was er een smakelijke beloning voor iedereen die had meegeholpen. De gemeente heeft tijdens de landelijke Opschoondag nauw samengewerkt met Woonstichting Leystromen.