Beleidsverkenning gemeente Alphen-Chaam gereed

19 maart 2018

De ABG-organisatie heeft de gemeenteraad van Alphen-Chaam begin dit jaar de “Beleidsverkenning 2018-2022 (PDF, 1.342 kb) " aangeboden.

Wat is het doel van de beleidsverkenning?

De beleidsverkenning is bedoeld als inspiratie voor het op te stellen coalitieakkoord en collegeprogramma na de verkiezingen. Nu dat de gemeente Alphen-Chaam met gemeente Baarle-Nassau en gemeente Gilze en Rijen één ambtenarenapparaat deelt, is goed opdrachtgeverschap vanuit de gemeente nog belangrijker. Deze beleidsverkenning kan daarbij een goed instrument zijn.

Hoe ziet de beleidsverkenning eruit?

Per thema zijn de verwachte ontwikkelingen voor de komende raadsperiode in een zogenaamd mindmap in beeld gebracht. Denk hierbij aan huidige en toekomstige ontwikkelingen binnen en  buiten de gemeente Alphen-Chaam. De veranderende samenleving – en de veranderende rol van de lokale overheid – staat daarbij centraal. Ons beleid en onze dienstverlening sluiten aan op het DNA van onze kernen. Cittaslow is daarbij een waardevol instrument wat we verder willen ontwikkelen.

Op verzoek van de gemeenteraad stellen we deze beleidsverkenning ook beschikbaar voor onze inwoners, ondernemers en organisaties.

De ABG-organisatie hoopt hiermee de (nieuwe) gemeenteraad van dienst te zijn en wenst de gemeenteraad veel succes toe in de nieuwe raadsperiode!