Uitbreiding Dorpshuis De Leeuwerik te Galder

01 februari 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam start opnieuw met een aanbestedingsprocedure voor uitbreiding van Dorpshuis De Leeuwerik in Galder. Een eerdere procedure leverde geen rechtsgeldige inschrijving op.

De gemeente wil echter haar afspraken richting de gebruikers van het Dorpshuis nakomen en start in februari van dit jaar opnieuw met een aanbestedingsprocedure. De gemeente nodigt een aantal geselecteerde aannemers uit om offerte uit te brengen voor de uitbreiding.

Waarom is een uitbreiding noodzakelijk?

Basisschool Mattheus is sinds 2014 gehuisvest in het Dorpshuis De Leeuwerik in Galder. Door een toenemend aantal leerlingen groeit de basisschool inmiddels uit haar jasje. Op basis van het aantal leerlingen en geldende nieuwe normen in de verordening voor huisvestigingsvoorzieningen basisscholen, is vorig jaar besloten tot uitbreiding. In de uitbreiding neemt de gemeente ook enkele voorzieningen op voor Stichting Ontmoetingscentrum De Leeuwerik en kinderopvang PUUR.

Hoe nu verder?

Het college start in februari met het nieuwe aanbestedingstraject en streeft ernaar om de uitbreiding nog in 2018 af te ronden.