N639

Op deze pagina informeren we u over werkzaamheden aan de provinciale weg N639 die gepland staan of in uitvoering zijn.

Groot onderhoud en verbetermaatregelen

Op korte termijn vervangt de provincie als wegbeheerder het wegdek en maakt twee extra oversteken voor voetgangers en treft snelheidsremmende maatregelen: een slinger in de weg bij het Raadshuisplein en vier drempels, onder andere aan het begin en eind van het gebied. Daarnaast worden 35 grotendeels nieuwe bomen geplant en komt er nieuwe verlichting. Dat hebben de gemeente Alphen-Chaam en de provincie Noord-Brabant afgesproken. Eind 2021, begin 2022 beginnen de werkzaamheden. Het groot onderhoud en de verbetermaatregelen moeten de verkeersveiligheid verbeteren, maar ook de leefbaarheid vergroten en de openbare ruimte aantrekkelijker maken.

Plaatsen eerste deel fietspadverlichting N639 Chaam

Op maandag 2 november 2020 begint aannemersbedrijf Heijmans met het plaatsen van 16 lichtmasten aan de N639 tussen Chaam en Ulvenhout. De werkzaamheden duren tot vrijdag 13 november. In eerste instantie plaatsen zij 16 lantaarnpalen geplaatst waar al een stroomkabel ligt. De overige lantaarnpalen plaatsen ze als de stroomkabel is aangebracht. De vergunningaanvraag hiervoor loopt nog.

Samenwerking tussen gemeente, provincie en Natuurvereniging Mark & Leij

Afgelopen jaar heeft de herinrichting van de N639 tussen Chaam en Ulvenhout plaatsgevonden. Over het tracé zijn de lantaarnpalen verwijderd en dit heeft bij gebruikers een gevoel van onveiligheid gecreëerd. Vooral de vele naar school gaande jongeren en hun ouders zien graag meer verlichting op de provinciale weg. De gemeente heeft in samenwerking met Natuurvereniging Mark & Leij een verlichtingsplan ingediend bij de provincie, met het oog op de rust en de leefbaarheid voor de natuur. De provincie heeft daarop een subsidie beschikbaar gesteld voor de realisatie van het plan. Uiteindelijk zullen er 46 lantaarnpalen komen langs het fietspad van Chaam naar Ulvenhout.

Wat merkt u ervan?

Tijdens de werkzaamheden worden verkeersregelaars ingezet om fietsers naar de overkant te begeleiden. Het autoverkeer ondervindt geen hinder van de werkzaamheden. Bent u met de auto? Houd dan in de periode van 2 t/m 13 november rekening met overstekende fietsers op dit traject.

Heeft u nog vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met dhr. E. Kniknie, medewerker Beheer en Programmering via telefoonnummer: 14 013 of via e-mail: eduardkniknie@abg.nl.

Update 2e fase verlichting N639

Momenteel branden er 16 lantaarnpalen. Voor de overige masten moet er nog 2 km stroomkabel gelegd worden. Hiervoor is inmiddels de vergunning verleend. De planning is om vanaf 4 januari 2021 te starten met het leggen van de kabel en de overige lantaarnpalen aan te sluiten. De werkzaamheden duren tot vrijdag 22 januari 2021. Gedurende deze periode is het fietspad richting Ulvenhout afgesloten en worden fietsers naar de overkant geleid.