N639

Afgelopen periode hebben we ons samen met de provincie ingespannen voor de herinrichting van de N639 binnen de kom Chaam. Het doel is de verkeersveiligheid te verbeteren, maar ook de leefbaarheid te vergroten en de openbare ruimte aantrekkelijker te maken. De gemeente en de provincie, die eigenaar en beheerder is van de N639, hebben nu afspraken gemaakt voor het onderhoud en verbetermaatregelen. Al eerder besloten de gemeente en provincie om een onderzoek te doen naar mogelijke oplossingen voor de langere termijn. Ook daar zijn nu verdere afspraken over gemaakt. Op deze pagina vindt u informatie over deze onderwerpen.

Groot onderhoud en verbetermaatregelen

Op korte termijn vervangt de provincie als wegbeheerder het wegdek en maakt twee extra oversteken voor voetgangers en treft snelheidsremmende maatregelen: een slinger in de weg bij het Raadshuisplein en vier drempels, onder andere aan het begin en eind van het gebied. Daarnaast worden 35 grotendeels nieuwe bomen geplant en komt er nieuwe verlichting. Dat hebben de gemeente Alphen-Chaam en de provincie Noord-Brabant afgesproken. Eind 2021, begin 2022 beginnen de werkzaamheden. Het groot onderhoud en de verbetermaatregelen moeten de verkeersveiligheid verbeteren, maar ook de leefbaarheid vergroten en de openbare ruimte aantrekkelijker maken.

Onderzoek naar oplossingen voor de middellange termijn

Het onderzoek naar oplossingen voor de middellange termijn is een complete studie waarin provincie en gemeente samen zoeken naar een duurzame en toekomstgerichte oplossing voor de N639. Het is belangrijk goede keuzes te maken voor de weg en daarbij rekening te houden met ruimtelijke ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld wonen, werken en recreëren. Het doel is om alle oplossingsrichtingen en bijbehorende effecten, maatregelen en kosten in beeld te brengen en te komen tot een passend maatregelenpakket.

Op basis van het onderzoek kan de gemeenteraad een besluit nemen voor de toekomst van de N639. Kortom, of er wel of niet een randweg moet komen bij Chaam. Als de gemeenteraad daar een besluit over heeft genomen, dan kunnen de gezamenlijke inspanningen met de provincie worden voortgezet. De verwachting is dat dat in de tweede helft van het 2021 zal gebeuren.

Plaatsen eerste deel fietspadverlichting N639 Chaam

Op maandag 2 november 2020 begint aannemersbedrijf Heijmans met het plaatsen van 16 lichtmasten aan de N639 tussen Chaam en Ulvenhout. De werkzaamheden duren tot vrijdag 13 november. In eerste instantie plaatsen zij 16 lantaarnpalen geplaatst waar al een stroomkabel ligt. De overige lantaarnpalen plaatsen ze als de stroomkabel is aangebracht. De vergunningaanvraag hiervoor loopt nog.

Samenwerking tussen gemeente, provincie en Natuurvereniging Mark & Leij

Afgelopen jaar heeft de herinrichting van de N639 tussen Chaam en Ulvenhout plaatsgevonden. Over het tracé zijn de lantaarnpalen verwijderd en dit heeft bij gebruikers een gevoel van onveiligheid gecreëerd. Vooral de vele naar school gaande jongeren en hun ouders zien graag meer verlichting op de provinciale weg. De gemeente heeft in samenwerking met Natuurvereniging Mark & Leij een verlichtingsplan ingediend bij de provincie, met het oog op de rust en de leefbaarheid voor de natuur. De provincie heeft daarop een subsidie beschikbaar gesteld voor de realisatie van het plan. Uiteindelijk zullen er 46 lantaarnpalen komen langs het fietspad van Chaam naar Ulvenhout.

Wat merkt u ervan?

Tijdens de werkzaamheden worden verkeersregelaars ingezet om fietsers naar de overkant te begeleiden. Het autoverkeer ondervindt geen hinder van de werkzaamheden. Bent u met de auto? Houd dan in de periode van 2 t/m 13 november rekening met overstekende fietsers op dit traject.

Heeft u nog vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met dhr. E. Kniknie, medewerker Beheer en Programmering via telefoonnummer: 14 013 of via e-mail: eduardkniknie@abg.nl.