N639

Op deze pagina informeren we u over werkzaamheden aan de provinciale weg N639 die gepland staan of in uitvoering zijn.

Groot onderhoud en verbetermaatregelen

In het kader van groot onderhoud N639 gaat de provincie Noord-Brabant grootschalige werkzaamheden uitvoeren om de doorgaande weg in Chaam op te knappen. De provincie Noord-Brabant voert de totale regie over dit project. Diverse medewerkers uit de ABG organisatie zijn hierbij betrokken. De provincie houdt hen op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. De provincie heeft met een projectgroep een planning gemaakt.

De planning ziet er als volgt uit:

  • 2021: Ingenieursbureau stelt het contract op, onderzoeken worden uitgevoerd en een programma van eisen wordt opgesteld
  • 2022: Ontwerpen worden opgesteld, het bestemmingsplan wordt opgemaakt, procedure voor het aanvragen van vergunningen worden gestart, ontheffingen worden geregeld, aanbesteding vindt plaats en het contract wordt opgesteld
  • 2023: Aanbesteding wordt afgerond, voorbereidende werkzaamheden worden gestart, kabels en leidingen worden gelegd
  • Eind 2023 - begin 2024: Uitvoering van de werkzaamheden
  • Begin 2024: Oplevering

Het kost veel tijd om de juiste procedures te volgen, onderzoeken uit te voeren en ontheffingen en vergunningen te regelen. Vandaar dat het project een lange doorlooptijd kent.

In de planning wordt uitgegaan van de standaard proceduretijden. Omdat de planning over een lange periode gaat, kan het voorkomen dat deze tussentijds moet worden aangepast. Informatie over de planning vindt u terug op deze webpagina.

Fietspadverlichting N639

De fietspadverlichting langs de N639 tussen Chaam en Ulvenhout is in de afgelopen periode volledig geplaatst en aangesloten. De komende tijd gaan we de verlichting inregelen. We stellen de verlichting zo in dat deze alleen in de ochtend en in de vroege avonduren aan staat. In de late avonduren en ’s nachts brandt de verlichting niet.

Vanaf oktober 2021 t/m april 2022 gaan we samen met provincie Noord-Brabant de verlichting monitoren en evalueren. Uit de uitkomst van deze evaluatie zal blijken of de proef met de fietspadverlichting al dan niet geslaagd is.

Heeft u nog vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met dhr. E. Kniknie, medewerker Beheer en Programmering via telefoonnummer: 14 013 of via e-mail: eduardkniknie@abg.nl.