N639

Afgelopen periode hebben we ons samen met de provincie ingespannen voor de herinrichting van de N639 binnen de kom Chaam. Het doel is de verkeersveiligheid te verbeteren, maar ook de leefbaarheid te vergroten en de openbare ruimte aantrekkelijker te maken. De gemeente en de provincie, die eigenaar en beheerder is van de N639, hebben nu afspraken gemaakt voor het onderhoud en verbetermaatregelen. Al eerder besloten de gemeente en provincie om een onderzoek te doen naar mogelijke oplossingen voor de langere termijn. Ook daar zijn nu verdere afspraken over gemaakt. Op deze pagina vindt u informatie over deze onderwerpen.

Groot onderhoud en verbetermaatregelen

Op korte termijn vervangt de provincie als wegbeheerder het wegdek en maakt twee extra oversteken voor voetgangers en treft snelheidsremmende maatregelen: een slinger in de weg bij het Raadshuisplein en vier drempels, onder andere aan het begin en eind van het gebied. Daarnaast worden 35 grotendeels nieuwe bomen geplant en komt er nieuwe verlichting. Dat hebben de gemeente Alphen-Chaam en de provincie Noord-Brabant afgesproken. Eind 2021, begin 2022 beginnen de werkzaamheden. Het groot onderhoud en de verbetermaatregelen moeten de verkeersveiligheid verbeteren, maar ook de leefbaarheid vergroten en de openbare ruimte aantrekkelijker maken.

Onderzoek naar oplossingen voor de middellange termijn

Het onderzoek naar oplossingen voor de middellange termijn is een complete studie waarin provincie en gemeente samen zoeken naar een duurzame en toekomstgerichte oplossing voor de N639. Het is belangrijk goede keuzes te maken voor de weg en daarbij rekening te houden met ruimtelijke ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld wonen, werken en recreëren. Het doel is om alle oplossingsrichtingen en bijbehorende effecten, maatregelen en kosten in beeld te brengen en te komen tot een passend maatregelenpakket.

Op basis van het onderzoek kan de gemeenteraad een besluit nemen voor de toekomst van de N639. Kortom, of er wel of niet een randweg moet komen bij Chaam. Als de gemeenteraad daar een besluit over heeft genomen, dan kunnen de gezamenlijke inspanningen met de provincie worden voortgezet. De verwachting is dat dat in de tweede helft van het 2021 zal gebeuren.

Op de hoogte blijven

De gemeente Alphen-Chaam werkt aan de leefbaarheid in Chaam. De N639 neemt hier een belangrijke plaats in. Wilt u op de hoogte blijven van de stand van zaken? Stuurt u dan een mail naar secretariaatprojecten@abg.nl met als onderwerp Nieuws N639. U ontvangt het nieuws dan automatisch in uw mailbox.