N639

Op deze pagina informeren we u over werkzaamheden aan de provinciale weg N639 die gepland staan of worden uitgevoerd.

Groot onderhoud en verbetermaatregelen kom Chaam

In het kader van groot onderhoud aan de N639 gaat de provincie Noord-Brabant de doorgaande weg in Chaam opknappen. Hierbij nemen we extra maatregelen om in de bebouwde kom de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid te verbeteren. Daarnaast kijken we naar mogelijkheden om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren.

Naast het groot onderhoud aan de N639 speelt er in Chaam een Meerjaren Uitvoeringsprogramma rondom leefbaarheid. Een onderdeel daarvan is ‘mobiliteit en vrachtverkeer’.

De provincie Noord-Brabant voert de totale regie over dit project. Diverse medewerkers uit de ABG-organisatie zijn hierbij betrokken. De provincie houdt hen op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. De provincie heeft met een projectgroep een planning gemaakt.

Planning en communicatie

Planning

Het kost veel tijd om de juiste procedures te volgen, onderzoeken uit te voeren en ontheffingen en vergunningen te regelen. Vandaar dat het project een lange doorlooptijd heeft.

Het kan zijn dat we de planning tussentijds moeten aanpassen. Hou daarom deze webpagina in de gaten. De planning ziet er nu als volgt uit:

Wanneer

Wat

2e kwartaal 20221e bijeenkomst (5 april)
2e kwartaal 2022Voorbereidende werkzaamheden en onderzoeken, zoals een proefboringen voor grondonderzoek waarbij de weg mogelijk ter plaatse wordt afgesloten
2e en 3e kwartaal 2022Aanvraag vergunningen
3e kwartaal 20222e bijeenkomst (september)
4e kwartaal 2022Start aanbesteding
2e kwartaal 2023Aannemer betrokken bij het project
3e kwartaal 2023Start uitvoering
1e kwartaal 2024Oplevering

Communicatie

In januari 2022 hebben we gesprekken met omwonenden en direct betrokkenen gevoerd, om na te gaan of we niets over het hoofd zien wat we wel mee moeten nemen. In april en juli 2022 zijn er bijeenkomsten voor inwoners, belanghebbenden en belangstellenden.

De 1e inloopbijeenkomst was op dinsdag 5 april 2022 in ‘t Chaamse Wapen in Chaam. Ruim 80 inwoners kwamen langs om het ontwerp te bekijken en hun reactie te geven op de plannen. Met als kanttekening dat er alleen kleine aanpassingen mogelijk zijn omdat het project groot onderhoud betreft en geen herinrichting.

Het verslag van de bijeenkomst lezen? Aanmelden voor de nieuwsbrief?
Dat kan op de projectpagina van de provincie: www.brabant.nl/N639

Heeft u nog vragen?

Voor vragen kunt u mailen naar MauritsAppels@abg.nl.