Medisch afval

Medisch afval kan niet gerecycled worden en hoort bij het restafval. Hierdoor hebben mensen met veel medisch afval (bijvoorbeeld stoma-materiaal of dialyseafval) veel meer restafval. Dit brengt dan hoge kosten met zich mee, want u betaalt per keer dat wij uw restafvalcontainer leegmaken. Om u hierin tegemoet te komen kunt u een extra grijze container van 140 liter krijgen die u gratis kunt laten legen. Deze container ziet er hetzelfde uit als de restafvalcontainer.

Hoe vaak mag ik de medisch-afval-container aanbieden?

U mag de medisch-afval-container 13 keer per jaar gratis aanbieden. We maken de container 1 keer per 4 weken leeg. Dit doen we tegelijk met de restafvalcontainer.

Aanvraag regeling medisch afval

Wilt u van deze regeling gebruikmaken? Neem dan contact op met de gemeente, via tel. 14 013.

Welk afval mag ik in de medisch-afval-container doen?

Zoals eerder gezegd bijvoorbeeld stoma- en dialyseafval, maar ook plastic medisch afval zoals infuuszakken, hulpmiddelen van sondevoeding, nierdialysemateriaal en CAPD afval mag in uw medisch-afval-container. Dit afval bevat namelijk sporen van medicijnen of bacteriƫn en kan daarom niet bij het pmd-afval. Dat is onveilig voor de mensen die dat afval sorteren en verwerken.

Waar laat ik ander medisch afval zoals spuiten of resten medicijnen?

Niet al het medisch afval mag u in de medisch-afval- container doen. Medisch afval zoals spuiten of resten van medicijnen levert u in bij de apotheek of bij de milieustraat. Verwijder zoveel mogelijk papier en karton. Let op dat u spuiten en naalden verpakt in een naaldenbox. Deze haalt u bij de milieustraat of uw apotheek.

Waar kan ik luier- en incontinentiemateriaal kwijt?

Voor luier- en incontinentiemateriaal staan speciale verzamelcontainers in elk dorp. Deze materialen hergebruiken we. Op www.alphen-chaam.nl/luiers ziet u waar deze containers staan.