Maatregelen wateroverlast Chaam

Bij de wolkbreuk op 16 juni 2020 viel er in een uur tijd 66 mm regen. Als gevolg hiervan stonden enkele straten in Chaam blank en is er in een aantal straten water bij mensen thuis binnengekomen. De hierdoor ontstane schade was aanzienlijk. We hebben in de tussentijd een aantal acties ondernomen om wateroverlast in de toekomst zoveel mogelijk te helpen beperken om de situatie te verbeteren. Hoewel we met deze maatregelen wateroverlast kunnen terugdringen, kunnen we deze nooit helemaal voorkomen.

Maatregelen die op korte termijn worden getroffen

Direct na de bui zijn op het transportriool in de Wolfsdonk roosterdeksels geplaatst om het water op straat zo snel mogelijk na de bui weer via het riool af te voeren. Ook heeft de gemeente het bergend vermogen van het rioolstelsel opnieuw laten doorrekenen om aan de hand van die resultaten maatgerichte verbeteringen te kunnen toepassen. Uit de berekeningen blijkt dat het plaatsen van een overstort uit het regenwaterriool via de Wouwerdries en Kerkdreef richting de beek een reƫle mogelijkheid biedt om de hoeveelheid water op straat te verminderen. Waterschap Brabantse Delta heeft inmiddels ingestemd met deze maatregel en ik verwacht dat de we begin maart 2021 kunnen beginnen met de uitvoering.

Maatregelen voor een permanente oplossing

Daarnaast zoeken we samen met het waterschap naar permanentere oplossingen. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan een plaatselijke beekverbreding om bij hevige buien de grote hoeveelheden water te kunnen bergen. Omdat deze maatregelen wat betreft omvang en uitvoering complex zijn, is meer voorbereidingstijd nodig om tot uitvoering te komen.

Heeft u nog vragen?

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met dhr. Gerard Vrolijk, medewerker Civiel via e-mail: gerardvrolijk@abg.nl of via telefoonnummer 14 013.