Maaien en onderhoud van gazons, bermen en sloten

De gemeente Alphen-Chaam is verantwoordelijk voor het onderhoud aan de openbare groenvoorzieningen. Hieronder vallen bijvoorbeeld alle grasveldjes, bermen en kruidenrijk gras. Elk voorjaar beginnen we met het maaien van de (weg)bermen, slootkanten en grasveldjes. In de eerste plaats maaien we voor de verkeersveiligheid. Daarbij passen we ons beheer zoveel mogelijk aan bij wat goed is voor de natuur. Daarom maaien we ecologisch. We gebruiken hierbij geen bestrijdingsmiddelen. Zo geven we planten en dieren de kans om te groeien.

Wat mag u van de gemeente verwachten?

Grasveldjes

Grasveldjes maaien we in de periode april tot en met november elke week. We onderhouden het grasveldje op basis van beeldkwaliteit. Dit betekent dat het gras niet hoger mag zijn dan zeven centimeter. Het gras bij obstakels zoals bomen, verkeersborden en bankjes mag niet hoger zijn dan zeventien centimeter.

Bermen

In het voorjaar, in mei en juni, maaien we opkomend groen op kruisingen en op zichthoeken. Daarmee voorkomen we verkeersonveilige situaties. We maaien in deze periode dus niet alle bermen. In de periode september tot november maaien we wel alle bermen. Het maaisel voeren we zo snel mogelijk af.

Onderhoud begroeiing in de wijk Den Brabander (Chaam)

In de nieuwe wijk Den Brabander in Chaam (zie kaartje bij downloads onderaan deze pagina) hebben we te maken met vier soorten begroeiing die we ieder op een eigen manier onderhouden:

  1. Ruw gras (groen ingetekend)Dit gras maaien we tien keer in de periode van april tot december. Het gemaaide gras voeren we niet af.
  2. Ruw gras met waterberging-functie (oranje ingetekend)Dit gras maaien we één keer in de periode juni tot september. Het gemaaide gras voeren we af.
  3. Gazon B-kwaliteit (roze ingetekend)Dit gras maaien we in de periode april tot november elke week.
  4. Bloemenmengsel/kruidenrijk gras (rood ingetekend)Kruidenrijk gras maaien we twee keer per jaar gemaaid en we voeren het ook af. In de periode mei tot juni maaien we alleen de kruisingen waar het zicht wordt belemmerd. In de periode september tot november maaien we alle bermen

Sloten

Bij neerslag voeren sloten en andere wateren overtollig water af. We maaien de slootkanten om ervoor te zorgen dat er een goede waterafvoer van de wegen, landerijen en agrarische percelen mogelijk is. In de periode van 1 juni tot 15 juli maaien we de slootkanten in de bebouwde kom. De slootkanten in het buitengebied maaien we in de periode van september tot november.

We maken een onderscheid tussen sloten die veel water afvoeren en sloten die weinig water afvoeren. De sloten die weinig water afvoeren, maaien we één keer per twee jaar. De sloten die veel water afvoeren, maaien we elk jaar. De meeste sloten liggen naast de openbare weg die we als gemeente beheren. Deze maaien we een keer per twee jaar. Sloten die tussen de akkers liggen zijn vaak van het Waterschap. Het Waterschap maait deze elk jaar.

Planning maaien bermsloten:

In 2020 maaien we de bermsloten rondom de kern Alphen en een gedeelte van Chaam (tot aan Ulicotenseweg/Gilzeweg).

In 2021 maaien we alle bermsloten in Galder, Strijbeek, Bavel AC, Ulvenhout AC en een gedeelte van Chaam (tot aan Ulicotenseweg/Gilzeweg).

Bij slootonderhoud gaat het om het weghalen van overtollige planten, vuil en bagger. We brengen de sloot dan weer op de oorspronkelijke diepte.

Wat vragen we van de eigenaren van de aangrenzende percelen?

Het maaisel dat uit de sloot komt leggen we op uw perceel. U bent verplicht dit maaisel op te ruimen en te voorkomen dat het maaisel weer in de sloot terechtkomt. Als we het maaisel niet kwijt kunnen omdat er planten staan of een sier- of moestuin ligt, leggen we het maaisel in de berm. U bent dan verplicht dit binnen een week op te ruimen. De regels hiervoor kunt u terugvinden in de Waterwet.

Wie voeren de werkzaamheden uit?

De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van het Waterschap. Voor het gebied Alphen is dat fa. Kennes uit Ulicoten. Voor Chaam/Galder/Strijbeek is dat Van Esch uit Cromvoirt.

Wanneer maait de Provincie de bermen van de provinciale wegen?

De provincie beheert de bermen langs de provinciale wegen. Ook de provincie maait ecologisch. De provincie maait de meeste bermen in het najaar. Het maaisel gaat meteen naar een groencomposteerder. Meer informatie hierover vindt u op www.brabant.nl.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het gebied Alphen kunt u contact opnemen met Richard Broers van Waterschap Brabantse Delta via 076-5641257 of mailen naar r.broers@brabantsedelta.nl.

Voor meer informatie over het gebied Chaam/Galder/Strijbeek kunt u bellen met Ronald Peemen van Waterschap Brabantse Delta via 076-5641158 of mailen naar r.peemen@brabantsedelta.nl.