Maaien van bermen en sloten

We maaien de bermen twee keer per jaar. De eerste keer tussen 1 mei en 1 juni. Dan maaien we de eerste meter van de berm en de uitzichthoeken en/of de kruispunten. Dit doen we vooral vanuit het oogpunt van de verkeersveiligheid. We maaien in deze periode dus niet alle bermen, maar alleen de bermen waar het moet vanwege de verkeersveiligheid. De tweede periode is van 1 september tot 1 november. Dan maaien we alle bermen en voeren we het maaisel af.De sloten maaien we ook in twee periodes: van 1 juni tot 15 juli maaien we de sloten in de bebouwde kom in woongebieden. De andere sloten (in het buitengebied) maaien we in de periode van 1 september tot 1 november.

Waarom maaien we?

Als we niet maaien ontstaat er een te grote hoge begroeiing die het uitzicht belemmert. Sloten maaien we ook om ervoor te zorgen dat er een goede waterafvoer van de wegen, landerijen en/of agrarische percelen is.

Hoe maaien we?

Vanaf 2017 maaien we ecologisch, met meer aandacht voor de planten en de dieren. We voeren bijvoorbeeld het maaisel af om de biodiversiteit (veel verschillende planten en dieren) te bevorderen. De bedoeling is dat er duidelijk verschil komt tussen gemaaide delen en beplanting. Door sommige stukken juist niet te maaien, kunnen bloeiende planten zaad vormen en zich verspreiden. Dit moet bloemrijke bermen opleveren. Heel belangrijk voor de bij en ook goed voor allerlei vlinders. We gebruiken geen bestrijdingsmiddelen.

Wat maaien we?

Er zijn bermsloten en schouwsloten. Bermsloten zijn alle sloten die naast een weg liggen en die we als gemeente beheren. Schouwsloten zijn sloten die naaste de weg liggen en die wij als gemeente beheren. Het waterschap vraagt van ons dat we die sloten elk jaar maaien. Bij slootonderhoud gaat het om het weghalen van overtollige planten, vuil en bagger. De sloot brengen we dan weer op de oorspronkelijke diepte en breedte.
De bermsloten maaien we 1 keer per 2 jaar. In 2019 maaien we alle bermsloten in Galder, Strijbeek, Bavel AC, Ulvenhout AC en een gedeelte van Chaam (tot aan Ulicotenseweg / Gilzeweg).
In 2020 maaien we de bermsloten rondom de kern Alphen en een gedeelte van Chaam (tot aan Ulicotenseweg / Gilzeweg).

Hoe zit het met de sloten die het Waterschap zelf maait?

Alle maaiwerkzaamheden gebeuren onder leiding van Waterschap Brabantse Delta.
Het maaivuil van de sloten die waterschap De Brabantse Delta dit jaar maait leggen zij aan de rechterkant van de waterloop (stroomopwaarts gezien). Als het maaisel in de berm komt te liggen is de gemeente ontvangstplichtig en dan voeren wij het af.
Het maaivuil van de sloten die waterschap De Brabantse Delta in 2020 maait leggen zij aan de linkerkant van de waterloop (stroomopwaarts gezien). Als het maaisel in de berm komt te liggen is de gemeente ontvangstplichtig en dan voeren wij het af.

Welke bedrijven voeren de werkzaamheden uit?

Voor het gebied Alphen is dat fa. Kennes uit Ulicoten. Voor Chaam/Galder/Strijbeek is dat Van Esch uit Cromvoirt.

Wat vragen we van de eigenaren van de aanliggende percelen?

Het maaisel plaatsen we op het land van eigenaar van het perceel dat aan de sloot grenst. Die eigenaar moet het ook opruimen. Het kan zijn dat we het maaisel daar niet kwijt kunnen omdat er bijvoorbeeld planten staan of omdat er een sier- of moestuin is. Dan leggen we het in de berm en moet de eigenaar/gebruiker van het perceel binnen twee weken het maaivuil zelf afvoeren. Dat kan in overleg met de aannemer of hij kan het zelf doen. De gemeente is hierbij dan geen partij. 

Wanneer maait de Provincie de bermen van de provinciale wegen?

De provincie beheert de bermen langs de provinciale wegen ecologisch, zonder bestrijdingsmiddelen. De meeste bermen maaien zij in het najaar. Het afval gaat meteen naar een groencomposteerder. Meer informatie hierover vindt u op www.brabant.nl.

Meer informatie?

Voor het gebied Alphen kunt u bellen met Richard Broers van Waterschap Brabantse Delta via 076-5641257 of mailen naar r.broers@brabantsedelta.nl.
Voor het gebied Chaam/Galder/Strijbeek kunt u bellen met Ronald Peemen van Waterschap Brabantse Delta via 076-5641158 of mailen naar r.peemen@brabantsedelta.nl.