Laag inkomen

Er zijn regelingen die er speciaal voor zijn om mensen met een laag inkomen financieel te ondersteunen. Op deze pagina treft u een overzicht aan van gemeentelijke regelingen en een inkomenskaart, die de landelijke en lokale inkomensondersteunende regelingen en dienstverlening weergeeft.

Regelingen

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is voor noodzakelijke kosten die u zelf niet kunt betalen.

Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is bedoeld voor mensen die langdurig van een laag inkomen moeten rondkomen.

Collectieve Zorgverzekering voor Minima (CZM)

De gemeente heeft voor inwoners met een laag inkomen een collectieve zorgverzekering afgesloten met VGZ en CZ. U betaalt minder premie en bent toch goed verzekerd.

Sociaal Cultureel Fonds

De gemeente Alpen-Chaam heeft een Sociaal Cultureel Fonds. Heeft u een inkomen dat lager is dan 110% van het sociaal minimum dan komt u misschien in aanmerking voor een financieel steuntje in de rug.