Kindcentrum in Chaam

De gemeente Alphen-Chaam werkt samen met scholen en kindpartners aan de ontwikkeling van een duurzaam ingericht en multifunctioneel Kindcentrum in Chaam.

Wat is een Kindcentrum?

Het Kindcentrum is een voorziening voor kinderen van 0 tot 13 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te leren, spelen en te ontwikkelen. We vinden deze doorgaande leerlijn erg belangrijk. Binnen een Kindcentrum is er een vloeiende overgang tussen onderwijs en kinderopvang en wordt er gewerkt vanuit één team met één pedagogische visie. Na het Kindcentrum gaan kinderen meestal naar het voortgezet onderwijs.

Het Kindcentrum als multifunctioneel gebouw

Het Kindcentrum in Chaam wordt een multifunctioneel gebouw en biedt straks onderdak aan de school, de kinderopvang, de buitenschoolse opvang en de sportzaal In de strategische onderwijsvisie wordt de gezamenlijke huisvesting van scholen en kindpartners aangemoedigd, omdat het een drempelverlagende werking heeft en de onderlinge samenwerking eenvoudiger maakt. In het ontwerp houden we ook rekening met ruimten voor andere maatschappelijke activiteiten voor alle leeftijden. Op deze manier heeft het Kindcentrum een sociale functie voor het hele dorp.

Met de keuze voor de locatie houden we er rekening mee dat het Kindcentrum goed bereikbaar is voor alle doelgroepen en dat iedereen veilig van en naar het Kindcentrum kan reizen.