Jeugdhulp / CJG

De gemeente is verantwoordelijk voor de (preventieve) jeugdhulp voor kinderen tot 18 jaar. De gemeente Alphen-Chaam is aangesloten bij het CJG-Breda. Hier kunnen jongeren, ouders en opvoeders terecht met alle vragen over opvoeden en opgroeien. Daarnaast kunt u met uw vragen ook terecht bij o.a. lokale voorzieningen voor kinder- en kleuteropvang, de scholen en de jeugd- of huisarts. CJG Breda, de jeugdarts en de huisarts kunnen doorverwijzen naar specialistische jeugdhulp.

Wat als er meer ondersteuning nodig is?

Indien uit de eerste contacten met de lokale voorzieningen blijkt dat meer of andere ondersteuning nodig is dan zij u kunnen bieden, kunt u contact opnemen met het CJG Breda. Het CJG Breda kijkt mét u naar het hele gezin en maakt mét u een plan. Dat plan kan bestaan uit ondersteuning (thuis of nabij) of een verwijzing naar specialistische jeugdhulp. De keuze hiervoor wordt mét u gemaakt. Het belang van het kind staat hierbij steeds centraal. Indien de veiligheid van kind(eren) gevaar loopt, wordt in overleg met Veilig Thuis West-Brabant (voorheen Algemeen Meldpunt Kindermishandeling en Steunpunt Huiselijk Geweld maatregelen genomen).

Over welke jeugdhulp gaat de gemeente?

De gemeente is verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp: van preventieve hulp tot jeugdreclassering en van jeugdgezondheidszorg tot jeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg). De gemeente heeft in het Beleidsplan Jeugdhulp 2015 – 2018 maatregelen vastgesteld voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg bij opgroei- en opvoedingsproblemen, bij psychische problemen en stoornissen en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.

Meer weten?

Neem contact op met het CJG Breda: tel.nr. 0800 – 4440003.

Dit telefoonnummer is 24 uur per dag en zeven dagen in de week bereikbaar.

Kijk voor meer informatie op: www.cjgbreda.nl

U kunt ook mailen naar: info@cjgbreda.nl