Duurzaam Alphen-Chaam

De gemeente Alphen-Chaam wil dat we samen in 2050 energieneutraal zijn en voor 20% duurzame energie hebben. Dat staat in het beleidsplan milieu en duurzaamheid 2015-2020. We willen ons samen sterk maken voor duurzaamheid. Om dat doel te bereiken zijn we op zoek naar u! We bereiken alleen ons doel als we samen stappen ondernemen. Op deze pagina leest u wat de gemeente zelf doet, met wie we samenwerken en waar u terecht kunt voor subsidie, informatie en andere nuttige zaken.

Meer weten over duurzaamheid in de gemeente of over het verduurzamen van uw woning? Klik hier!

Wat doet de gemeente zelf?

Onze ambities staan in het beleidsplan milieu en duurzaamheid 2015-2020. We hebben daarin onze doelstelling gezet en voor de komende jaren vastgelegd waar wij aandacht aan geven. Elk jaar maken we een verslag van de dingen die wij en die onze partners hebben gedaan aan duurzaamheid. Die kunt u lezen onderaan deze pagina onder downloads.

Met wie werken we samen?

We werken met iedereen samen die een goed idee heeft en deze wil uitvoeren. Samen met 18 andere gemeenten werken we samen in de Regio West-Brabant. Deze regio maakt beleidsplannen en helpt ons met de uitvoering ervan. Een voorbeeld daarvan is de Regionale Energiestrategie. Dit is een plan dat ons helpt met het nemen van de stappen om het doel te bereiken. Met in totaal 19 gemeenten staan we sterker en kunnen we samen projecten uitvoeren.

Duurzaam Alphen-Chaam: burgers aan de slag met energie, klimaat en leefomgeving

Duurzaam Alphen-Chaam (DAC) is een burgerinitiatief dat op een positieve manier duurzaamheid en een verregaande CO2-neutrale wereld wil bevorderen in de gemeente Alphen-Chaam. DAC is een onafhankelijke stichting die samenwerkt met de gemeente Alphen-Chaam en andere relevante partijen. DAC wil gesprekspartner, katalysator en medeondernemer zijn en samenwerken aan een duurzame energievoorziening, behoud en bevordering van het klimaat en een betere leefomgeving op wijk- of dorpsniveau.

Onze missie is om burgers zelf een stem te geven bij de energietransitie en initiatieven te ontwikkelen en steunen voor alternatieve energieopwekking en -besparing, klimaat en leefomgeving.

Wij hebben de visie dat het totaal van alle particuliere woningen in de gemeente Alphen-Chaam in 2025 door een pakket aan maatregelen een CO2 balans heeft bereikt.

Om dat te bereiken hebben we strategie die uit vijf onderdelen bestaat:

 1. Zonnepanelen op andermans dak
  Wij ontwikkelen en exploiteren door samenwerking met burgers en stakeholders een coöperatie voor het model zonnepanelen op andermans dak (o.a.  postcoderoos regeling)
 2. Zonnepanelen op eigen dak
  Wij ondersteunen burgers over mogelijkheden  voor het plaatsen van zonnepanelen op hun eigen dak, met name door informatie en voorbeeldwerk.
 3. Wij moedigen burgers aan en ondersteunen hen met advies om in hun eigen woningen overige energiebesparende maatregelen te nemen (isolatie, ventilatie, warmtecheck etc.), tenzij er een bouwkundige ingreep mee is gemoeid.
 4. Acties van burgers ondersteunen, bundelen of initiëren die bijdragen aan leefbaarheid in de straten en wijken van Alphen-Chaam (te denken valt aan zwerfaval verzamelen, struiken planten om vlinders te helpen e.d.).
 5. Zodra er sprake is van mogelijkheden voor andere vormen van alternatieve energieopwekking (windenergie, waterstof etc. of combinaties hiervan), nemen wij vanuit DAC eveneens een actieve rol en/of zoeken de samenwerking.

Website: www.duurzaamalphenchaam.nl

E-Mail: info@duurzaamalphenchaam.nl

Subsidie, lening en andere handige links

 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
  Dit is een landelijke website met informatie over subsidies. Hier kunt u subsidie aanvragen voor duurzame energie en installaties zoals pelletkachels en warmtepompen. Bezoek de website: www.rvo.nl 
 • Duurzaamheidslening
  Voor woningeigenaren die een lening met lage rente af willen sluiten voor de aanschaf van duurzame installaties kunnen terecht bij ons als gemeente. De gemeente Gilze en Rijen heeft hiervoor een overeenkomst gesloten met de Stichting Volkshuisvesting Nederland. Kijk hier voor meer informatie.
 • Regionaal Energieloket
  Op deze website leest u alles over energiebesparing in, aan en rond uw woning. U kunt een scan doen wat er voor uw huis nodig is om elektriciteit en gas te besparen of duurzame installaties te plaatsen.

Nieuwe woning bouwen? Vanaf 1 juli 2018 aardgasvrij!

Nieuwe woning(en) bouwen in Nederland? Dát kan vanaf 1 juli 2018 alleen nog maar aardgasvrij. Het staat in de nieuwe Wet Voortgang Energie Transitie (Wet Vet), die de Rijksoverheid heeft ingevoerd. Daarmee maakt Nederland haast met het terugdringen van het gebruik van aardgas. En dat is mooi, want we willen toe naar duurzame energie met minder CO2-uitstoot.

Wat betekent dit voor u?

De Wet Vet geldt voor alle nieuwe woningen en kleine bedrijven, die minder dan 40 m3 gas per uur gebruiken. Als u ná 1 juli 2018 een bouwaanvraag indient voor een nieuwe woning of een klein bedrijf, dan moet u aardgasvrij bouwen. U krijgt dan namelijk geen aansluiting meer op het gasnet. En dat betekent dat u gebruik moet maken van andere, duurzame energiebronnen, zoals lucht- of bodemwarmtepompen.

Geldt het ook voor verbouwingen?

Nee, als u een bestaande woning verbouwt en u heeft al een aardgasaansluiting dan mag u die gerust blijven gebruiken. Maar als u de mogelijkheid heeft om de aardgasaansluiting te vervangen door een duurzame variant is dat slim, omdat op termijn alle woningen zonder aardgas verwarmd moeten worden.

Welke andere opties zijn er voor aardgas?

Er zijn verschillende alternatieve methoden om uw nieuwe woning aardgasvrij te bouwen. Zo zijn er bodem- en luchtwarmtesystemen die uit de lucht c.q. bodem warmte halen, die in de woning elektrisch wordt verwarmd tot 30 graden voor de verwarming en een hogere temperatuur voor uw douchewater. Meer opties kunt u vinden op de website van Milieucentraal. Hier vindt u ook informatie over het aardgasloos maken van uw bestaande woning.

Duurzaamheidnieuwsbrief

De gemeente Alphen-Chaam heeft een Duurzaamheidsnieuwsbrief. Daarin lees je meer over wat er allemaal gebeurt binnen onze gemeente op het gebied van duurzaamheid. In deze nieuwsbrief vertellen we wat de gemeente zelf doet, met wie we samenwerken en waar je terecht kunt voor subsidie, informatie en andere nuttige zaken.

Wil je in de toekomst de nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan je e-mailadres naar duurzaamheid@abg.nl.

Meer weten?

Heeft u vragen over duurzaamheid, klimaatverandering of de verandering van energievoorziening? Bel of mail dan met de coördinator duurzaamheid, Karin van den Akker via telefoonnummer 088-3821055 of mail naar duurzaamheid@abg.nl.