Bodem en grond

Wilt u bouwen, verbouwen, aanbouwen of slopen? Het kan zijn dat u hiervoor bij de gemeente een vergunning moet aanvragen.

Omgevingsvergunning

Kijk voor meer informatie bij Omgevingsvergunning. U weet dan of uw bouwplannen:

 • vergunningsvrij zijn
 • of u ze moet melden bij de gemeente
 • of u hiervoor een vergunning moet aanvragen

Plaatsen tijdelijke container

Voor het plaatsen van een tijdelijke container op de openbare weg hoeft u geen vergunning aan te vragen. U dient wel rekening te houden met de Algemene voorschriften (PDF, 296 kb)  voor tijdelijke containers.

Bodem

De kwaliteit van de bodem speelt een rol bij onder meer bouwplannen, herinrichting van stadsdelen, civieltechnische werken, het verlenen van milieuvergunningen, etc. Bij deze activiteiten zijn diverse partijen betrokken. Al deze partijen hebben behoefte aan duidelijke regels voor het omgaan met de bodemkwaliteit en het toepassen van partijen grond en baggerspecie. Tevens willen de gemeenten hun bodemkwaliteit duurzaam beheren. Dat betekent onder meer dat hergebruik van vrijkomende grond efficiënt en verantwoord moet plaatsvinden.

Het bodembeleid zoals beschreven in de beheernota (PDF, 2.083 kb)  maakt het mogelijk om vrijkomende grond zoveel mogelijk in de regio her te gebruiken. Zowel de interne gemeentelijke uitvoeringsorganisatie als externe partijen hebben hier profijt van.

Bodemstukken

Grondprijzen

Het college heeft grondprijzen vastgesteld voor 2019 (de prijzen zijn exclusief BTW).

(Sociale) huurwoningen

Voor de bereikbare (sociale) huurwoningen hanteert de gemeente een vaste kavelprijs (t/m 120 m2) van € 20.500 per kavel. Indien de kavel groter is dan 120 m2 hanteert de gemeente een aanvullende minimum grondprijs van € 241 per m2.

Betaalbare en dure huurwoningen en projectmatige koopwoningen

De grondprijs van betaalbare en dure huurwoningen en projectmatige koopwoningen bepaalt de gemeente aan de hand van de minimum kavelwaarde:

 • Rijwoning: € 244 p/m2
 • Hoekwoning: € 265 p/m2
 • Tweekapper: € 291 p/m2
 • Vrijstaand: € 326 p/m2
 • Appartement: € 260 p/m2 (bvo)

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

Voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap bepaalt de gemeente de grondprijs aan hand van de minimum kavelwaarde:

 • Rijwoning: € 234 p/m2
 • Hoekwoning: € 255 p/m2
 • Tweekapper: € 281 p/m2
 • Vrijstaand: € 315 p/m2

(Individuele) particuliere woningbouw

Voor de (individuele) particuliere woningbouw bedraagt de grondprijs € 326 per vierkante meter.

Bedrijventerreinen

 • Voor percelen op het bedrijventerrein op een zichtlocatie hanteert de gemeente een vaste prijs van € 106 per vierkante meter.
 • Voor de overige percelen op het bedrijventerrein hanteert de gemeente een vaste prijs van € 96 per vierkante meter.