Goede Ideeënfonds

In 2021 stelde het college als 1 van de onderdelen van het Corona Herstartplan het Goede Ideeënfonds in. Het doel van het Goede Ideeënfonds is om mensen te stimuleren om nieuwe mensen te leren kennen en sociale activiteiten te ondernemen. Op deze manier doen mensen nieuwe contacten op. Veel mensen verloren hun contacten tijdens corona. We krijgen nog steeds aanvragen binnen. De gemeenteraad heeft besloten om het Goede Ideeenfonds te verlengen tot 29 februari 2024.

Goed idee

Vanuit het ‘Goede Ideeënfonds’ draagt de gemeente -als dit past bij onze uitgangspunten- bij in de kosten voor uw activiteit. Wat nodig is, is een uitgewerkt goed idee én een duidelijk beeld van hoe u uw plan wilt uitvoeren.

Aan deze voorwaarden voldoet je activiteit

De activiteit, waarvoor subsidie wordt aangevraagd:

  • is eenmalig en incidenteel
  • is een initiatief vanuit de samenleving dat aanzet tot het leggen en onderhouden van contacten of dat bijdraagt aan een goede gezondheid, fysiek of  mentaal
  • staat open voor verschillende inwoners;
  • is haalbaar en makkelijk uit te voeren door de aanvrager.

Uw aanvraag maakt meer kans als zo veel mogelijk inwoners mee kunnen doen met uw activiteit, óók mensen die geen lid zijn

Het aanvragen van een subsidie

Iedereen die een goed idee heeft om met en voor inwoners iets sportiefs, gezonds, gezelligs, cultureels of sociaals te organiseren, kan een aanvraag indienen.

Zo vraagt u subsidie aan

Vul voor het aanvragen dit formulier

Op deze momenten kunt u een aanvraag indienen

De subsidieregeling kent verschillende tijdvakken;

Ronde 5: voor de periode van 1 maart 2023 tot en met 31 mei 2023

Ronde 6: voor de periode van 1 juni 2023 tot en met 31 augustus 2023

Ronde 7: voor de periode van 1 september 2023 tot en met 30 november 2023

Ronde 8: voor de periode van 1 december 2023 tot en met 29 februari 2024

De tijdvakken en de bijbehorende budgetten staan verder toegelicht in de nadere regels.

Zo kijken we naar de aanvraag

We behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst tot het geld van de inschrijfronde op is.

We toetsen de aanvraag op de maatschappelijke waarde en letten daarbij op de volgende aspecten:

  • sluit de activiteit aan bij de doelen uit het ‘Herstartplan corona’ (PDF, 233 kb) ?;
  • in hoeverre zijn inwoners en andere partijen betrokken en kunnen ze een bijdrage leveren of meedoen aan de activiteiten;
  • rendement, met andere woorden: staan de kosten in verhouding tot de opbrengsten.

Heeft u vragen?

Stuur voor vragen of opmerkingen over het Goede Ideeënfonds een mail naar subsidies@alphen-chaam.nl.