Schriftelijke vragen

Het in het Reglement van orde voor de gemeenteraad opgenomen vragenrecht geeft aan de leden van de raad het recht informatie te vragen over zaken die tot de bevoegdheid van het college of de burgemeester behoren. Het karakter van deze vragen is primair van informatieve strekking.