Fietsallee

Samen met Staatsbosbeheer werken de gemeenten Alphen-Chaam en Gilze en Rijen aan een 11 kilometer lange fietsallee door de Chaamse Bossen. Deze nieuwe fietsverbinding is het totale traject door de Chaamse Bossen over de Royaaldreef, Slingerdreef, Kleine Slingerdreef, Huisdreef en Putvenweg. Deze wegen door het bos zijn of worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en worden voorzien van nieuw asfalt met een breedte van 3,5 meter. Op die manier ontstaat een nieuw, veilig en comfortabel fietspad zonder auto’s.

Achtergrond

Het project/idee voor de fietsallee is al in 2007 ontstaan. Staatsbosbeheer stelde toen een visie op voor de Chaamse Bossen. Onderdeel daarvan was een fietsallee: een brede fietsverbinding tussen het Ulvenhoutse voorbos en het Bels Lijntje, die zoveel mogelijk over de bestaande asfaltwegen door het bos loopt..

In de aanloop naar een nieuwe agenda voor de streeksamenwerking van LandStad De Baronie dook de Fietsallee weer op. Op basis van de nieuwe agenda is er door de provincie een bijdrage van € 100.000,- toegekend.

In 2018 werden verschillende bestaande fietspaden in de Chaamse Bossen zodanig slecht, door onder andere de droogte, dat ze afgesloten werden voor fietsers. De bestaande, vaak smalle, fietspaden kregen last van veel wortelopdruk, scheefliggende tegels en gescheurd asfalt, waardoor het risico op ongevallen te groot werd. Beide gemeenten ondernamen toen actie om geld ter beschikking te stellen voor de fietsallee.

Bij de Provincie Noord-Brabant is subsidie aangevraagd om de fietsallee geschikt te maken voor woon-werkverkeer door fietsers. De Provincie heeft de subsidie toegezegd. Op die manier kan het recreatieve fietspad ook veel beter dienen voor woon-werkverkeer en aansluiten op de regionale fietsinfrastructuur.

Waar ligt de fietsallee?

De fietsallee vervangt de bestaande smalle fietspaden in de Chaamse Bossen die geen onderdeel uitmaken van het fietsknooppuntensysteem. Waar nodig passen we de fietsknooppunten aan. Tegelijk met de Fietsallee worden drie verbindingsroutes verbeterd of aangelegd naar het gebied buiten de bossen. De verbinding Burgtsebaantje is op dit moment deels onverhard en wordt verhard. De verbinding naar de Bosweg en het buitengebied van Chaam leggen we nieuw aan. De Wolfgatsebaan is de verbinding richting het buitengebied van Gilze en die wordt geheel vernieuwd.

Bij de Alphensebaan komt een nieuwe verbinding tussen de Chaamse Bossen en camping RCN de Flaasbloem. Het fietspad aan de Flaasdijk verbreden we en voorzien we van asfalt. Aan beide zijden van dat fietspad staan wilgen. Deze wilgen kappen we en we planten nieuwe wilgen aan de slootzijde op grotere afstand van het fietspad. De nieuwe wilgen komen van gesnoeide takken van de gekapte wilgen.

Op de Gilzeweg en de Alphensebaan komen nieuwe oversteekplaatsen voor fietsers. Op de Alphensebaan combineren we de oversteekplaats met de inrit van het nieuwe wellnesscentrum, dat op de locatie van het voormalige Weidebad komt.

Wat is de planning van de werkzaamheden?

Alphen-Chaam en Gilze en Rijen hebben opdracht gegeven aan KWS uit Roosendaal om de wegwerkzaamheden uit te voeren. KWS heeft een planning gemaakt van welke wegvakken wanneer worden aangepakt. Vanaf woensdag 26 februari t/m vrijdag 1 mei worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de fietspaden op voornamelijk de volgende locaties: Royaaldreef, Burgtsebaantje, Bosweg, Kleine Slingerdreef, Chaamseweg, Gilzeweg, Huisdreef, Wolfgatsebaan, Alphensebaan en de Flaasdijk. Komende zomer kunt u dus volop fietsen op de fietsallee door de Chaamse bossen!

Worden er nog wegen afgesloten tijdens de werkzaamheden?

Om de nieuwe situatie aan te leggen wordt het werk in twee fasen uitgevoerd. De eerste fase is ten noorden van de Chaamseweg. Hier worden de werkzaamheden uitgevoerd in de periode van woensdag 26 februari tot en met vrijdag 20 maart. Fase twee is ten zuiden van de Chaamseweg en daar vinden de werkzaamheden plaats van maandag 16 maart tot en met vrijdag 17 april. De periode van dinsdag 14 april tot en met vrijdag 1 mei worden er in beide fasen mogelijk afrondende werkzaamheden uitgevoerd.

Afsluiten wegen en paden

Met de komst van de fietsallee is Staatbosbeheer, eigenaar van de Chaamse Bossen, van plan een aantal onverharde wegen af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Het gaat om een deel van de Royaaldreef en Putvenweg en daarnaast een aantal zandpaden. Met het afsluiten van deze zandpaden wil Staatsbosbeheer verder bijdragen aan de ecologische doelstellingen en de natuurwaarden van het bos. Staatbosbeheer verwacht dat hierdoor het sluipverkeer afneemt en het gebied minder aantrekkelijk wordt voor illegale activiteiten. Het college van Burgemeester en Wethouders van Alphen-Chaam moet hierover nog een verkeersbesluit nemen.