Erkenning kind

Verwacht u een kind en bent u niet met uw partner getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan moet de vader of duomoeder het kind eerst erkennen om het juridisch ouderschap te krijgen. De erkenning regelt u bij de gemeente.

Erkennen van een kind kan alleen op afspraak

Erkennen voor de geboorte

U kunt uw kind op verschillende momenten erkennen:

 • vóór de geboorte;
 • bij de geboorteaangifte;
 • na de geboorteaangifte.

Het is verstandig om het kind al voor de geboorte te erkennen. Dan wordt de erkenner direct op de geboorteakte vermeld.

Erkennen bij of na de geboorte

Erkenning kan ook bij of na de geboorteaangifte, tenzij er al 2 ouders op de geboorteakte staan. Bij kinderen tot 16 jaar moet de moeder schriftelijk toestemming geven. Vanaf 12 jaar moet ook het kind schriftelijke toestemming geven. En vanaf 16 jaar moet het kind persoonlijk meekomen.

Voordat u hiervoor een afspraak maakt dient u contact op te nemen met de afdeling Burgerzaken via telefoonnummer 14 013.

Afspraak maken

Voor het erkennen van het kind maakt u een afspraak. Beide ouders moeten hiervoor naar het gemeentekantoor komen en nemen allebei een geldig legitimatiebewijs mee. Als het kind al geboren is en ouder is dan 12 jaar, moet ook het kind meekomen naar het stadhuis. Als het kind ouder is dan 16 jaar, hoeft de moeder niet aanwezig te zijn.

Maak een afspraak.

Meenemen bij het regelen van erkenning

Bij het eerste kindje dat u samen krijgt, moeten moeder en vader samen op de afspraak komen. U neemt mee:

 • geldig identiteitsbewijs van de erkenner
 • geldig identiteitsbewijs van de biologische moeder

Bij volgende kinderen die u samen krijgt, hoeft alleen de erkenner langs te komen. U neemt mee:

 • geldig identiteitsbewijs van de erkenner
 • kopie geldig identiteitsbewijs van de biologische moeder
 • schriftelijke toestemming van de biologische moeder

Bij kinderen die 12 jaar of ouder zijn neemt u mee:

 • geldig identiteitsbewijs van de erkenner
 • (kopie) geldig identiteitsbewijs van de biologische moeder
 • kopie geldig identiteitsbewijs van het kind ouder dan 12 jaar
 • schriftelijke toestemming van het kind ouder dan 12 jaar

Als een van de ouders in het buitenland woont dient u een buitenlands bewijs van ongehuwd zijn mee te nemen.

Achternaam kind

Als u niet kiest, krijgt uw kind automatisch de achternaam van de moeder die het kind op de wereld heeft gezet. Bij het erkennen kunt u ervoor kiezen dat het kind de achternaam van de vader of duomoeder krijgt. Om dit vast te leggen moeten beide ouders persoonlijk naar het gemeentekantoor komen. De achternaam die u kiest voor uw eerste kind, geldt ook voor alle volgende kinderen van dezelfde ouders.

Ouderlijk gezag

Door erkenning hebben beide ouders van rechtswege het gezag. Gezag betekent zorg- en opvoedingsplicht voor het kind. Indien u besluit dat moeder alleen het gezag over het kind krijgt dan geeft u dat aan bij de erkenning middels bijgaand toestemmingsformulier.