Handreiking zonne- en windenergie

Als gemeente hebben we de ambitie om ervoor te zorgen dat we in 2030 49% minder CO² uitstoten dan in 1990. Ook ligt er een opgave vanuit het rijk om samen met regionale partners duurzame energie op te wekken. Om op deze vraagstukken te kunnen reageren, denken we na over de opwek van duurzame energie op ons grondgebied en bepalen we samen met onze inwoners hoe we tegen de ontwikkeling van duurzame energie aankijken.

Op 8 februari hebben we voor de inwoners van Alphen-Chaam een digitale avond georganiseerd om na te denken over de handreiking zonne- en windenergie. In deze handreiking bepalen we waar en onder welke randvoorwaarden in onze gemeenten we mogelijkheden zien voor het opwekken van duurzame energie. Het opstellen van de handreiking doen we als gemeente niet alleen. We spreken hiervoor met verschillende belanghebbenden. Daarbij is ook de input van inwoners uit de gemeente van belang. Om de ideeën van inwoners mee te nemen in het proces naar de handreiking hebben we de digitale bijeenkomst georganiseerd. Op deze pagina vindt u de presentatie die gegeven is tijdens de digitale bijeenkomst en vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen.