De Ligt IV

De woningmarkt trekt weer aan. Ook in Alphen is de behoefte aan nieuwbouwwoningen aanwezig. Om naar de toekomst toe te beschikken over voldoende woningbouwmogelijkheden, heeft de gemeente in 2014 gronden gekocht van Woonstichting Leystromen. Deze gronden gaan de komende jaren fasegewijs ontwikkeld worden.

Wij willen u graag op de hoogte houden van de actuele ontwikkelingen. Dat doen we met een nieuwsbrief die met een zekere regelmaat verschijnt. Alle nieuwsbrieven vindt u op deze pagina.