Bijstandsuitkering

Heeft u geen werk en te weinig geld om van te leven? Dan heeft u mogelijk recht op een bijstandsuitkering op basis van de Participatie wet (P-wet).

Bijstandsuitkering aanvragen

U vraagt een uitkering online aan. Dit kan via de website www.werk.nl. U hebt hiervoor DigiD nodig. Hebt u zelf geen computer, dan kunt gebruik maken van de computers bij de openbare bibliotheek. Mogelijk is er ook iemand in uw eigen omgeving, van wie u de computer kunt gebruiken.

Vindt u het moeilijk om uw verzoek online in te dienen? Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) kan u hierbij helpen. U moet dan wel telefonisch een afspraak maken, via telefoonnummer 013-7504230. Het adres is Burgemeester Brokxlaan 1680, 5041 SG in Tilburg.

Voorwaarden

U heeft mogelijk recht op een bijstandsuitkering als u:

 • in Nederland woont en een Nederlands of Europees identiteitsbewijs heeft of een geldige verblijfsvergunning
 • geen of niet voldoende inkomsten heeft: minder dan de voor u geldende bijstandsnorm
 • weinig of geen eigen vermogen bezit; en geen andere uitkering kunt krijgen, zoals een Werkloosheidsuitkering (WW) of werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

Meer over de voorwaarden voor het recht op bijstand vindt u op www.rechtopbijstand.nl. De gemeente beoordeelt of u recht heeft op bijstand.

Bijstand en vakantie of verblijf buitenland

Ontvangt u een uitkering en gaat u op vakantie in Nederland of in het buitenland? Of gaat u om een andere reden naar het buitenland? U moet vooraf melden als u met vakantie gaat in Nederland en toestemming vragen bij de gemeente als u naar het buitenland gaat. U mag maximaal 4 weken per kalenderjaar in het buitenland verblijven. In die periode betalen we uw uitkering gewoon door. Het aanvraagformulier voor vakantie of verblijf in het buitenland kunt u hieronder downloaden.

Bijstandsuitkering voor zelfstandigen

Wilt u een onderneming starten of bent u als ondernemer in financiële problemen terecht gekomen? U kunt dan in bepaalde gevallen bijstand aanvragen op grond van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Hiermee kunt u de kosten van uw eigen levensonderhoud blijven betalen.

Wilt u meer informatie, dan kunt u uw gegevens als startend of gevestigd ondernemer hier vermelden. Binnen 2 werkdagen wordt dan contact met uw opgenomen door een adviseur. Afhankelijk van de inhoud van de vraag krijgt u direct antwoord of wordt er een afspraak gemaakt voor een gesprek.

Bijstand en werk of vrijwilligerswerk

Krijgt u een lagere uitkering als u werkt of vrijwilligerswerk doet?

Vrijlating inkomsten uit werk

Bent u 27 jaar of ouder, heeft u een bijstandsuitkering én werkt u? In sommige gevallen korten wij dan niet alle inkomsten op uw uitkering, maar mag u 25% zelf houden, tot een bepaald maximum bedrag. Zo heeft u (tijdelijk) meer geld dan de uitkering. U kunt contact opnemen met uw re-integratieconsulent om de mogelijkheden van de inkomstenvrijlating te bespreken.

Vrijlating onkostenvergoeding vrijwilligerswerk

Bent u 27 jaar of ouder, heeft u een bijstandsuitkering én doet u vrijwilligerswerk? De onkostenvergoeding die u krijgt voor uw vrijwilligerswerk korten wij niet op uw uitkering. Hiervoor gelden wel maximale bedragen. Als u vragen heeft over deze vrijlating kunt u contact opnemen met uw re-integratieconsulent.

Inkomensondersteuning

Heeft u een laag inkomen? Er zijn regelingen die er speciaal voor zijn om mensen met een laag inkomen financieel te ondersteunen. U leest er meer over op de pagina alphen-chaam.nl/laaginkomen.

Wijzigingen doorgeven

Inlichtingenplicht

U moet alles melden wat van invloed kan zijn op uw bijstandsuitkering. Dat heet de ‘inlichtingenplicht’.

Wat geeft u aan ons door?

U geeft bijvoorbeeld door dat:

 • U gaat werken, een opleiding gaat volgen of vrijwilligerswerk gaat doen.
 • U een auto heeft gekocht, verkocht of op uw naam heeft gezet.
 • U geld heeft ontvangen (bijvoorbeeld lening, inkomsten, erfenis, gift, pensioen).
 • U (tijdelijk) een medebewoner heeft gekregen.
 • Er een medebewoner vertrokken is.
 • Een medebewoner gestopt is met studeren, of juist is gaan studeren.
 • Een medebewoner 21 jaar is geworden.
 • Een medebewoner is gaan betalen voor het inwonen.
 • Een medebewoner gestopt is met betalen voor het inwonen. 

Hoe geeft u de inlichtingen door?

U vult de inlichtingen in op het Wijzigingsformulier. Het Wijzigingsformulier heeft u bij het begin van de uitkering van ons ontvangen. Heeft u het Wijzigingsformulier niet meer? Of twijfelt u over wat u moet invullen? Neem dan contact op met uw contactpersoon van Sociale Zaken. Zo voorkomt u dat u de uitkering moet terugbetalen. Het wijzigingsformulier kunt u afgeven bij de balie van het gemeentehuis. Of per post naar ons toesturen.

Overzicht betaaldagen bijstandsuitkeringen

Ontvangt u een uitkering vanuit de gemeente? Dan is het prettig om te weten wanneer deze aan u betaald wordt. Hiervoor is een overzicht gemaakt. In het overzicht is per maand terug te zien, op welke dag, de gemeente de uitkering aan u uitbetaald. Voor de 15e van de maand hoort het geld op uw rekening te staan. Het overzicht met de betaaldagen vindt u hier.