Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Bijstandsuitkering

Heeft u geen werk en te weinig geld om van te leven? Dan heeft u mogelijk recht op een bijstandsuitkering op basis van de Participatie wet (P-wet).

Bijstandsuitkering aanvragen

U vraagt een uitkering online aan. Dit kan via de website www.werk.nl. U hebt hiervoor DigiD nodig. Hebt u zelf geen computer, dan kunt gebruik maken van de computers bij de openbare bibliotheek. Mogelijk is er ook iemand in uw eigen omgeving, van wie u de computer kunt gebruiken.

Vindt u het moeilijk om uw verzoek online in te dienen? Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) kan u hierbij helpen. U moet dan wel telefonisch een afspraak maken, via telefoonnummer 013-7504230. Het adres is Burgemeester Brokxlaan 1680, 5041 SG in Tilburg.

Voorwaarden

U heeft mogelijk recht op een bijstandsuitkering als u:

  • in Nederland woont en een Nederlands of Europees identiteitsbewijs heeft of een geldige verblijfsvergunning
  • geen of niet voldoende inkomsten heeft: minder dan de voor u geldende bijstandsnorm
  • weinig of geen eigen vermogen bezit; en geen andere uitkering kunt krijgen, zoals een Werkloosheidsuitkering (WW) of werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

Meer over de voorwaarden voor het recht op bijstand vindt u op www.rechtopbijstand.nl. De gemeente beoordeelt of u recht heeft op bijstand.

Bijstand en vakantie

Ontvangt u een uitkering en gaat u op vakantie? U moet dit vooraf melden/toestemming vragen bij de gemeente. U mag maximaal 4 weken per kalenderjaar op vakantie. In die periode betalen we uw uitkering gewoon door. Het aanvraagformulier voor vakantie kunt u hieronder downloaden.

Bijstandsuitkering voor zelfstandigen

Wilt u een onderneming starten of bent u als ondernemer in financiële problemen terecht gekomen? U kunt dan in bepaalde gevallen bijstand aanvragen op grond van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Hiermee kunt u de kosten van uw eigen levensonderhoud blijven betalen.

Wilt u meer informatie, dan kunt u uw gegevens als startend of gevestigd ondernemer vermelden via http://www.tilburg.nl/ondernemen/ondernemersadvies/. Binnen 2 werkdagen wordt dan contact met uw opgenomen door een adviseur. Afhankelijk van de inhoud van de vraag krijgt u direct antwoord of wordt er een afspraak gemaakt voor een gesprek.

Bijstand en werk of vrijwilligerswerk

Krijgt u een lagere uitkering als u werkt of vrijwilligerswerk doet?

Vrijlating inkomsten uit werk

Bent u 27 jaar of ouder, heeft u een bijstandsuitkering én werkt u? In sommige gevallen korten wij dan niet alle inkomsten op uw uitkering, maar mag u 25% zelf houden. Zo heeft u (tijdelijk) meer geld dan de uitkering. U kunt contact opnemen met uw re-integratieconsulent om de mogelijkheden van de inkomstenvrijlating te bespreken.

Vrijlating onkostenvergoeding vrijwilligerswerk

Bent u 27 jaar of ouder, heeft u een bijstandsuitkering én doet u vrijwilligerswerk? De onkostenvergoeding die u krijgt voor uw vrijwilligerswerk korten wij niet op uw uitkering. Hiervoor gelden wel maximale bedragen. Als u vragen heeft over deze vrijlating kunt u contact opnemen met uw re-integratieconsulent.