Bestuurlijke boete

Elke gemeente houdt persoonsgegevens bij over alle inwoners in de Basisregistratie Personen. Verschillende (overheids-)instellingen gebruiken deze gegevens. Dat is handig, want zo hoeft u eventuele wijzigingen in uw gegevens niet op verschillende plekken door te geven. Als inwoner bent u verplicht bepaalde wijzigingen aan ons door te geven, bijvoorbeeld als u gaat verhuizen.

Wat moet ik doorgeven?

  • Als u verhuist binnen Nederland
  • Als u verhuist naar het buitenland
  • Als u vanuit het buitenland in onze gemeente komt
  • Gegevens over geboorte, huwelijk e.d. in het buitenland
  • Ook kan het zijn dat de gemeente u oproept om informatie te geven over het overlijden van een nauw familielid. De gemeente kan u verplichten om documenten over deze zaken te overleggen. De informatie uit deze documenten zijn van belang voor het bijhouden van de persoonsgegevens in de basisregistratie.

Wij kunnen u verplichten ons informatie te geven over uw aangifte, om documenten te overleggen of om persoonlijk aan de balie te komen. Deze verplichtingen gelden voor ouders en verzorgers van minderjarigen. Jongeren van 16 of 17 jaar mogen dit ook zelf doen om zo aan hun verplichtingen te voldoen.

Wat gebeurt er als ik wijzigingen niet doorgeef?

Dan riskeert u een boete. Als u uw verhuizing niet doorgeeft proberen wij eerst contact met u op te nemen om u te wijzen op uw verplichting. Als u dan nog niet voldoet aan uw verplichting, dan loopt u kans een boete te krijgen.

Ook als wij u verplichten om bijvoorbeeld een akte uit het buitenland te laten zien of om persoonlijk langs te komen en u komt die verplichting niet na dan kunt u ook een boete verwachten.
Een bijzondere bepaling in de wet is opgenomen voor iemand die bewust toelaat dat een ander op zijn woonadres is ingeschreven, terwijl hij weet dat dat niet juist is. Bijvoorbeeld door een verklaring van bewoning af te geven zodat die ander een frauduleuze aangifte van verhuizing kan doen. Beide personen zijn dan in overtreding en wij kunnen beide personen een bestuurlijke boete opleggen.

De hoogte van de boete kan variƫren, maar is maximaal 325 euro.

Is bezwaar tegen de boete mogelijk?

Wij mogen niet zomaar een boete opleggen. Als wij van mening zijn dat u een verplichting niet bent nagekomen, zal dat moeten blijken uit de informatie die wij hebben. Die informatie moet niet alleen aantonen dat u de verplichting niet bent nagekomen, maar ook dat dit aan u verwijtbaar is. Als wij aan u een bestuurlijke boete hebben opgelegd, kunt u daartegen bezwaar maken. U moet uw bezwaarschrift binnen 6 weken indienen bij het college van burgemeester en wethouders. De gemeente zal uw bezwaarschrift behandelen en besluiten of dit gegrond is of niet. Als dat gegrond is, kan de boete worden ingetrokken. Als het niet gegrond is, blijft de boete staan maar kunt u wel in beroep gaan bij de bestuursrechter.