Gemeenteraad

De gemeenteraad bestaat uit 15 raadsleden, die vijf verschillende partijen vertegenwoordigen.

Raadsinformatie

Voor de samenstelling van de gemeenteraad, de agenda's, verslagen, voorstellen, bijlagen en planningen verwijzen wij u naar de eigen pagina van de gemeenteraad: alphen-chaam.raadsinformatie.nl.

Schriftelijke vragen

Het in het Reglement van orde voor de gemeenteraad opgenomen vragenrecht geeft aan de leden van de raad het recht informatie te vragen over zaken die tot de bevoegdheid van het college of de burgemeester behoren. Bekijk het overzicht van schriftelijke vragen.